NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Almedalen: Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science


Plats: Uppsala universitet campus Gotland, E-huset, Cramérgatan 3,  Sal B23
Arrangörer: Uppsala universitet, MedFarm, SciLifeLab

 

Hög tillgänglighet för svenska forskare till nationell forskningsinfrastruktur vid våra universitet är en förutsättning för Sveriges fortsatta konkurrenskraft som forskningsnation inom life science. På vilka sätt är tillgängligheten begränsad idag och hur skall en ökad tillgänglighet uppnås?

 

Nationella forskningsinfrastrukturer vid våra universitet är viktiga tillgångar för det svenska forskarsamhället och bidrar till Sveriges fortsatta globala konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation inom bl a materialvetenskap, miljöforskning och medicin. Regeringens forskningsproposition 2016/17:50 betonar vikten av en ökad tillgänglighet till akademiska forskningsinfrastrukturer för samtliga forskande organisationer i Sverige, inklusive industri och sjukvård. Dock finns det idag inga tydliga riktlinjer för hur denna tillgänglighet skall säkerställas i praktiken. Har vi de organisatoriska formerna och flexibiliteten som krävs för att våra forskningsinfrastrukturer skall ge maximal nytta till hela forskningssamhället i Sverige?

Medverkande:
  • Jenni Nordborg, chef, Life Science kontoret, Näringsdepartementet
  • Björn Halleröd, huvudsekreterare, RFI, Vetenskapsrådet
  • Eva Tiensuu Janson, professor, dekanus, Uppsala Universitet
  • Helena Strigård, vice VD och policychef, SwedenBio
  • Annika Jenmalm Jensen, infrastruktursdirektör, SciLifeLab, Karolinska Institutet
  • Tomas Lundqvist, Life Science Direktör, MAX-IV, Lunds Universitet
  • Anna Sandström, Scientific Relations Director, AstraZeneca
  • Lars Hammarström, samverkanskoordinator, SciLifeLab, KTH

 

Mer information