Press


To contact the press office send an e-mail to news@scilifelab.se or call Susanna Appel +46 76 051 6063. Press photos are available here and our annual report is available here. To find an expert within a certain research area, search our faculty pages.


2020-03-23, PRESS

SciLifeLab bidrar till uppskalning av diagnostisering och analys av COVID-19

Igår, den 22 mars 2020, meddelande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att de omgående anslår 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på SciLifeLab, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning avseende coronavirussjukdomen COVID-19. ”SciLifeLab:s forskare vill och är redo att bidra i arbetet med den pågående COVID-19-pandemin på flera olika vis, både på kort sikt och längre fram.”