Forskare till SciLifeLab Drug Discovery & Development (vikariat)

Published: 2019-02-27


Arbetsuppgifter
Human Antibody Therapeutics på SciLifeLab Drug Discovery & Development Platform (SciLifeLab DDD) avser nu rekrytera en forskare, alternativt forskningsingenjör, vid placering på SciLifeLab Solna.

Tjänsten, som är ett vikariat på ett år, omfattar karakterisering av humana rekombinanta antikroppar avsedda för medicinsk terapi, inkluderande bl. a. undersökningar av renhet, stabilitet, aggregering, affinitet, m.m. Arbetet kan även komma att innefatta design och implementering av olika strategier för uttryck och rening av rekombinanta antikroppar i liten till mellanstor skala med hjälp av mammaliecellsystem, inkl. design och konstruktion av de expressionsvektorer som skall användas. Även in vitro selektion av rekombinanta antikroppsfragment med hjälp av fagdisplay kan komma att ingå.

Kvalifikationer
Magisterexamen inom t ex. cell- eller molekylärbiologi, biokemi, biofysik eller immunologi är ett krav. Doktorsexamen är inget krav, men den sökande förväntas ha en hög teknisk och teoretisk kompetens inom området. Specifikt förväntas den sökande ha följande erfarenheter och färdigheter:

  • Gedigen praktisk erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete, inkl. DNA-tekniker (PCR, kloning, transformering, etc.).
  • Gedigen praktisk erfarenhet av rekombinant proteinproduktion (i bakterie och/eller transienta expressionssystem för mammalieceller), rening och karakterisering av proteiner.
  • Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Utöver ovan skallkrav anses följande erfarenheter och färdigheter starkt meriterande:

  • Praktisk erfarenhet av rekombinant antikroppsproduktion, rening och karakterisering.
  • Praktisk erfarenhet av selektion av rekombinanta antikroppar eller andra bindande proteiner med fagdisplayteknologin, liksom praktisk erfarenhet av olika metoder för att analysera bindning, så som ELISA och surface plasmon resonance.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, och utöver de ovan nämnda kvalifikationerna förväntas också en framgångsrik kandidat motsvara följande krav:

  • Strukturerat och noggrant arbetssätt.
  • Utmärkt problemlösande förmåga och dokumenterad erfarenhet av metodutveckling, inklusive god förmåga att på ett balanserat sätt tolka erhållna resultat.
  • Exceptionellt god samarbetsförmåga och förmåga att tillmötesgå önskemål från externa kunder.
  • Hög grad av integritet, motivation och flexibilitet i arbetet.

 

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ort: Stockholm
Kontakt: Helena Lotsholm Persson / Forskare, helena.persson@scilifelab.se

 

Läs mer och ansök