NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Forskningsingenjör, NGI-Uppsla SNP&SEQ-teknologiplattformen

Published: 2018-04-04


Arbetsuppgifter
Det utannonserade vikariatet är förlagt till sekvenseringsdelen av SNP&SEQ-teknologiplattformen och omfattar DNA-sekvensering med modern instrumentering från Illumina såsom HiSeqX,  NovaSeq, HiSeq2500 och MiSeq.

Arbetet som forskningsingenjör omfattar alla steg i sekvenseringsprocessen, från kvalitetskontroll av DNA/RNA-prover, beredning av sekvensbibliotek, start av körningar på sekvensinstrumenten och basal kvalitetskontroll av sekvensdata från instrumenten. Det laborativa arbetet är till stor del automatiserat med pipettringsrobotar, men även manuellt molekylärbiologiskt/laborativt arbete förekommer. I arbetet ingår hantering, underhåll och vid behov felsökning av de instrument som används i verksamheten.

Då verksamheten är ackrediterad är noggrann dokumentation av det dagliga arbetet en viktig del av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
Universitets- eller högskoleexamen (lägst bachelornivå) med inriktning mot bioteknik, kemiteknik, molekylärbiologi eller molekylärgenetik. Praktisk erfarenhet av storskaligt laboratoriearbete, gärna i ackrediterad miljö, och arbete med datorstyrda laboratorieinstrument krävs. Eftersom arbetsflödet till stor del är automatiserat krävs god datorvana.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Vi söker en person med initiativförmåga, noggrannhet, ansvarskänsla samt god förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp.

Önskvärt eller meriterande i övrigt
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom positiv attityd till serviceverksamhet och god samarbetsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av arbete med NGS- applikationer är önskvärt, speciellt  med system från Illumina. Tidigare erfarenhet av LIMS-system i laborativ verksamhet är meriterande.

Mer information och ansökan