Forskningskoordinator Genomic Medicine Sweden

Published: 2018-03-06


Vi söker en forskningskoordinator på heltid till professor Richard Rosenquist Brandells forskargrupp (50%) samt till det nationella initiativet Genomic Medicine Sweden (50%). Forskargruppen är fokuserad på translationella molekylära studier vid hematologiska maligniteter, har ett nära samarbete med Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset, och leder omfattande internationella samarbetsprojekt. Genomic Medicine Sweden, som leds av professor Rosenquist Brandell, syftar till en koordinerad implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och precisionsmedicin inom svensk sjukvård. Projektet leds från KI och genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan sjukvården, universiteten samt SciLifeLab.

Mer information och ansökan