NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Forskningssamordnare grupp Helleday

Published: 2018-10-03


Vi söker nu en engagerad forskargruppssamordnare till Thomas Helledays forskargrupp. Målet med forskningen som bedrivs i Helledays lab är att utveckla nya läkemedel mot cancer genom att utnyttja cancerdefekter i DNA reparationsvägar. För att kunna göra detta har vi skapat en forskargrupp med team av forskare från olika discipliner, för att kunna ta våra resultat hela vägen från grundforskning till klinik. Vi har för närvarande labb på SciLifeLab, Karolinska Institutet, där vi utför high-throughput screening, grundläggande molekylär/cellbiologi, biokemi, systembiologi och läkemedelskemi. För en mer utförlig beskrivning av våra olika  projekt och vår forskningsgrupp, besök gärna vår hemsida www.helleday.org

Tjänsten som forskargruppssamordnare är en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Utöver ansvar för bidragsansökningar, förberedelser av vetenskapliga rapporter och manuskript innebär arbetet koordinering av såväl personalrelaterade frågor, ekonomiadministration samt information och events.

Arbetsuppgifter
Som samordnare arbetar du nära ställföreträdande forskargruppschef Ulrika Warpman Berglund och stödjer henne och gruppens medarbetare. Du har en spindel-i-nätet-funktion där du med eget driv planerar och prioriterar ditt arbete. Arbetet utförs såväl självständigt som i team. Rollen är varierad och innebär bland annat ansvar för 

• Identifiering av finansieringsmöjligheter och samordning av bidragsansökningar
• Förberedelser av vetenskapliga rapporter, exempelvis till finansiärer
• Förberedelser av vetenskapliga manuskript
• Personalärenden i form av rekrytering, arvoden, resor och utlägg
• Organisera och vara behjälplig vid möten, vetenskapliga workshops samt bokningar av resor
• Fakturahantering, uppföljningar till finansiärer samt utveckling av budgetförslag
• Att vara kontaktperson gentemot olika interna och externa avdelningar och kommittéer

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna disputerad inom biomedicin. Du ska ha flera års erfarenhet av administrativt arbete, ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift samt tala svenska och engelska flytande. Datorvana med goda kunskaper i Microsoft Office behövs. Vi värdesätter erfarenhet av samordningsuppdrag, projektledning och ekonomiarbete. En förutsättning för att klara uppdraget är att du har en väl utvecklad social kompetens, initiativförmåga och ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information och ansökan