Labbkoordinator med fokus på labbsäkerhet

Published: 2018-06-07


Den del av SciLifeLabs verksamhet som ligger i Stockholm är uppbyggd av ett stort antal forskargrupper som formellt tillhör en institution på något av de tre universiteten i Stockholm eller är delaktiga via ett industriellt samarbete. Anställningen ligger formellt vid Universitetsförvaltningen på KTH, men arbetsplatsen är i SciLifeLabs lokaler nära Karolinska Institutet i Solna. Det totala antalet personer inom SciLifeLab i Solna är idag ca 1000.

 

Arbetsuppgifter
Du kommer jobba inom gruppen Site Support som har ansvaret för driften av centret i Solna. I gruppen jobbar man tillsammans med alla uppgifter men varje person har huvudansvaret för ett eller flera specifika områden. I denna tjänst är det ditt ansvar att se till att frågor kring laboratoriesäkerhet synliggörs och förtydligas. Egna initiativ värdesätts och det finns möjlighet att utveckla rollen.

Dina arbetsuppgifter består främst av att:

 • planera, utveckla och upprätthålla säkerhetsrutiner kring kemikaliearbete, radioaktivt arbete, cell- och mikrobiologiskt arbete
 • ansvara för rutiner för kemikaliehantering och kemikalieregister (KLARA)
 • göra ansökningar av gemensamma tillstånd hos myndigheter kring arbetet på labb samt brandtillstånd
 • planera, utveckla och sätta upp rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • planera, utveckla och sätta upp rutiner för hantering av laboratorieavfall
 • ansvara för systematiskt brandskyddsarbete
 • Vara sekreterare i möten rörande labbsäkerhet och arbetsmiljö
 • hålla i möten och utbildningar rörande labbsäkerhet och arbetsmiljö etc
 • hantera övriga frågor rörande laboratorieverksamheten

 

Kvalifikationer
Arbetet kräver ett engagemang kring forskningsverksamhet och kunskaper inom kemikaliehantering, biosäkerhet, labbsäkerhet och brandsäkerhet. Du måste

 • ha en eftergymnasial utbildning inom kemi/biologi/livsvetenskap eller likvärdig utbildning
 • kunna tala och skriva obehindrat på både svenska och engelska

Vidare får du gärna kunna vara bestämd med ett leende och ha en vilja att kontinuerligt läsa in dig på de regleringar som gäller inom life-science-området så att du kan hjälpa forskare på bästa sätt. Forskargrupperna och värduniversiteten inom SciLifeLab kan ibland ha olika säkerhets- och verksamhetskulturer, och det är du som tar fram och tydliggör de rutiner som ska gälla i de gemensamma lokalerna i Solna.

Vi ser gärna att du har god erfarenhet av laboratorieverksamhet och laboratoriesäkerhet, mycket goda kunskaper av kemikalieregistret KLARA samt god erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömningar. Meriterande är även tidigare erfarenhet från statlig sektor, gärna inom universitets- och högskolesektorn.

Som person ska du kunna strukturera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt genom transparens och rimliga deadlines. Du är noggrann när det gäller detaljerna i ditt arbete och ser brister i rutiner och dokumentation som möjligheter att göra förbättringar. Med arbetet följer ett självständigt ansvar för de egna arbetsuppgifterna där det gemensamma resultatet står i fokus. Du måste kunna arbeta utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning, och det är en självklarhet att vara lösningsorienterad i stort som smått. När det uppstår stressiga situationer agerar du lugnt och kontrollerat. Du kan prioritera om bland dina arbetsuppgifter när så behövs. Då arbetet innebär många och täta kontakter med olika intressenter kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Ansök via KTHs rekryteringssystem

 

Anställningsform Permanent position
Referensnummer VP-2018-0333
Kontakt
 • Jenny Alfredsson, jenny.alfredsson@scilifelab.uu.se
 • Petra Hartley, petra.hartley@scilifelab.se