Press


To contact the press office send an e-mail to news@scilifelab.se or call Susanna Appel +46 76 051 6063. Press photos are available here and our reports and other information material is available here. To find an expert within a certain research area, search our faculty pages.


2019-09-05, PRESS

[Pressmeddelande] En atlas över människans hjärna och blod

Teamet bakom det svenska forskningsprojektet Human Protein Atlas lanserar idag övergripande karaktäriseringar av alla proteiner som förekommer i människans blodceller, olika delar av hjärnan och kroppens ämnesomsättning. Dessa tre nya delar har i syfte att öka förståelsen för människans molekylära byggstenar och att underlätta tillämpad forskning som syftar till bättre och effektivare medicinsk behandling i framtiden.