Press


To contact the press office send an e-mail to news@scilifelab.se or call Susanna Appel +46 76 051 6063. Press photos are available here and our reports and other information material is available here. To find an expert within a certain research area, search our faculty pages.


2017-12-07, PRESS

Pressmeddelande: Stort internationellt pris till excellenta unga forskare delas ut i Stockholm

Sveriges nationella center för molekylära livsvetenskaper, SciLifeLab, gör gemensam sak med tidskriften Science magazine och belönar unga forskningstalanger. Nu kommer årets vinnare till Stockholm för att ta emot sitt pris och presentera sina vinnande upptäckter. Den 11 december har festligheterna och hyllandet av vetenskapen för många nått sitt slut för denna gång. Men för fyra […]

2017-11-28, PRESS

Pressmeddelande: 33 miljoner kronor till stöd och främjande av storskalig genomikforskning i Sverige

Vilken är den genetiska bakgrunden till att vissa människor drabbas av biverkningar vid medicinering, och hur påverkar antibiotika samspelet mellan olika bakterier? Frågor som dessa kommer nu kunna besvaras med hjälp av SciLifeLabs initiativ för att stödja och främja storskalig genomikforskning i Sverige. Fjorton forskningsprojekt inom hälsa och miljö får dela på totalt 33 miljoner kronor. Den tredje utlysningen av […]