Utvecklingsansvarig vid NGI Stockholm, KTH

Published: 2020-01-13


National Genomics Infrastructure (NGI) vid SciLifeLab är en nationell resurs som erbjuder storskalig sekvensering och analys av sekvenseringsdata till forskare.

Arbetsuppgifter

Vi letar nu efter en ansvarig för metod- och teknikutvecklingen vid NGI i Stockholm. Utvecklingsgruppen undersöker och provar nya metoder, kit, instrument och applikationer, samt felsöker större problem med existerande metoder och instrument. Huvudsakliga uppgifter inkluderar att leda gruppen på ungefär tio medlemmar av forskare, forskningsingenjörer, bioinformatiker och systemutvecklare, översätta de strategiska målen till dagliga arbetsuppgifter, ha ansvar för utveckling, implementering och validering av nya protokoll och processer – inklusive informatikska lösningar. En hel del tid kommer läggas på möten med möjliga samarbetspartners. Utöver detta förväntas kandidaten medverka i utåtriktad verksamhet och bidra till rapportering och ansökningar.

Du kommer bland annat att:

 • Leda forskning- och utvecklingsaktiviteter
 • Översätta strategiska mål till daglig verksamhet
 • Planera vetenskapliga projekct tillsammans med samarbetspartners
 • Vara ansvarig för utvecklingsgruppen
 • Medverka i ledningsgruppen och samverka med övrig verksamhet inom NGI och SciLifeLab

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen med erfarenhet från genomik, molekylärbiologi och bioinformatik, eller motsvarande erfarenhet
 • Djup förståelse och bred erfarenhet av ’Next Generation Sequencing (NGS)’, från design av projekt genom till analys av data
 • Intresse av att arbeta med nya spjutspetsmetoder
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande:

 • Erfarenhet av att leda grupper
 • Erfarenhet av olika metoder för NGS
 • Bred erfarenhet av olika applikationer och forskningsfält inom genomik
 • Erfarenhet av att utveckla nya tekniker, protokoll, mjukvara och/eller system
 • Erfarenhet av, och skicklighet i forskningsstöd
 • Erfarenhet av, och skicklighet i undervisning och presentationsteknik

Vidare söker vi dig som har en problemlösande analysförmåga, helhetssyn och ett strategiskt synsätt. Du har även goda ledar- och samarbetsegenskaper.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontakt
Ellen Sherwood, 08-790 60 00

 

Läs mer och ansök