Bioinformatiker (A)

Stockholm University

Application deadline

June 8, 2024Bioinformatiker (A)   

vid Institutionen för biokemi och biofysik.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Vi letar efter en ny kollega som vill bidra till att etablera SciLifeLab nationella Training Hub.

SciLifeLab Training Hub-teamet inom SciLifeLab fokuserar på att etablera infrastruktur, stöd och tjänster inom utbildning och det livslånga lärandet för SciLifeLab:s olika entiteter och grupper, med särskild tonvikt på att stödja och utbilda forskare och experter inom SciLifeLab. Målet är att all utbildning och träning som levereras från SciLifeLab ska vara öppet tillgänglig och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) för svenskbaserade forskare att konsumera. För att stärka vår kompetensprofil söker vi en bioinformatiker med fokus på Community building och kommunikation (internt och externt) samt att bistå i utvecklingen av den tekniska infrastrukturen. I tillägg ska vi tillhandahålla stöd i alla stadier av utbildningslivscykeln för de SciLifeLab-enheter som producerar korta utbildningsaktiviteter.

Arbetsuppgifter

Vi söker en person som är entusiastisk och engagerad i utbildningsstöd och tjänster i kombination med kommunikationserfarenhet. Personen ska ha en forskningsbakgrund inom livsvetenskaperna och dokumenterad erfarenhet av utbildningsstöd från distribuerade forskningsinfrastrukturer. 

Sökandes huvudansvar kommer att vara att:

 • Kommunicera internt mellan Training Hub supportteam och utvecklingsteamet, delta aktivt i båda. Supportteamet tillhandahåller och etablerar tjänster och resurser för utbildningsstöd till SciLifeLab-gemenskapen, och utvecklingsteamet bygger de tekniska resurserna för experterna och instruktörerna att använda i sin utbildning. Du kommer att bistå i utvecklingen av den tekniska infrastrukturen samt tillhandahålla utbildningsstöd i alla stadier av utbildningslivscykeln för SciLifeLab-enheter som producerar kurser. Därför är erfarenhet av att använda GitHub, Zenhub etc för utvecklingsarbete viktigt, samt att ha dokumenterade pedagogiska utbildningar.
 • Kommunicera externt mellan Training Hub, SciLifeLab och nationellt/internationellt. Här behövs en grundlig förståelse för de resurser och tjänster som finns från SciLifeLab Training Hub inom det livslånga lärandet för att den externa kommunikationen ska vara effektiv.

Kvalifikationer

Sökande skall ha:

 • En doktorsexamen inom något av livsvetenskapsdisciplinerna.
 • Flytande engelska och goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
 • Nyligen dokumenterad erfarenhet av utbildningsstöd inom en nationellt distribuerad forskningsinfrastruktur.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning av studenter på postdoktorsnivå.
 • Dokumenterad utbildning i pedagogiska ämnen som läranderamverk, organisationslärande, inkludering, engagemang och e-lärande.
 • Dokumenterad erfarenhet av videoproduktion av korta kurser.
 • Omfattande erfarenhet av kommunikation, särskilt inom intern kommunikation mellan team men också i att presentera komplexa koncept för icke-experter samt vetenskapligt berättande.
 • Dokumenterade färdigheter i design, särskilt i visuell- och video- media.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med öppen källkod e-lärande leverans.
 • Erfarenhet av att använda GitHub och ZenHub-miljöer för utvecklingsarbete.

Meriterande:

 • Betydande erfarenhet av att arbeta i svenska forskningsmiljöer, helst inom området datadriven livsvetenskap.
 • Internationell arbetserfarenhet som visar förmågan att samarbeta i internationella team.
 • Bekantskap med europeiska forskningsinfrastrukturer och institut som ELIXIR, EMBL, etc.
 • Skapande och underhåll av forskningsbloggar och andra digitala uppsökande verktyg.
 • Erfarenhet av arbete i scrumteam.
 • Arbete med öppen vetenskap och FAIR-standarder i relation till utbildningsmaterial.

Stor vikt kommer att läggas vid personligh lömplighet. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av, ledaren för utbildning vid SciLifeLab Training Hub, docent Jessica Lindvall, tfn 070- 710 63 47, jessica.lindvall@scilifelab.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Last updated: 2024-05-30

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)