Bioinformatiker (B)

Stockholm University

Application deadline

June 8, 2024Bioinformatiker (B)   

vid Institutionen för biokemi och biofysik.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Vi letar efter en ny kollega som vill bidra till att etablera SciLifeLab nationella träningsstödsinsatser.

SciLifeLab Training Hub-teamet inom SciLifeLab fokuserar på att etablera infrastruktur, stöd och tjänster inom utbildning och det livslånga lärandet för SciLifeLab:s olika entiteter och grupper, med särskild tonvikt på att stödja och utbilda forskare och experter inom SciLifeLab. Målet är att all utbildning och träning som levereras från SciLifeLab ska vara öppet tillgänglig och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) för svenskbaserade forskare att konsumera.

Det nuvarande teamet på SciLifeLab Träningshub består av experter på pedagogik, stöd till training och det livslånga lärandet, kommunikation och digitala resurser bland annat. Vårt stöd ligger inom hela Training life cycle dvs planera-designa-utveckla-leverera-utvärdera kurser. 

Arbetsuppgifter

Vi föreställer oss att du, i samarbete med teamet och andra på SciLifeLab, stödjer SciLifeLabs personal och anslutna forskare inom lärandets vetenskap, individuell och organisatorisk inlärning, samt att främja gemenskapen kring tillgänglighet, engagemang, bedömning och feedback bästa praxis. Rollen innebär samarbetsaktiviteter inom tre huvudsakliga områden:

 • Öka medvetenheten inom SciLifeLab om vikten av det livslånga lärandet och utbildningens inverkan att möjliggöra forskning.
 • Utveckla gemensamma arbetsprocesser och standarder med intressenter för att göra utbildning till en del av hela SciLifeLab-infrastrukturen.
 • Stötta experter och forskare inom deras utbildningsaktiviteter inklusive att främja gemenskapen inom begreppen pedagogisk design, utbildning av utbildare, engagemang och bedömning bland andra ämnen.

Exempel på aktiviteter den Vetenskapliga Utbildningsofficern kommer att engagera sig i:

 • SciLifeLabs utbildningsportfölj
  • Stöd med design, utveckling och leverans av utbildningsmoduler från SciLifeLabs infrastrukturer. Detta inkluderar att kvalitetssäkra både den pedagogiska aspekten av utbildningen och säkerställa att utbildningen är FAIR och nationell.
  • Utveckla och leverera utbildningskurser i programmet Train-the-Trainer, inklusive utveckling av moduler om engagemang, bedömning och IDEA (inkludering, mångfald, rättvisa och tillgänglighet).
 • SciLifeLabs utbildningsnätverk
  • Stöd/facilitera SciLifeLab platser och plattformar i att stärka deras utbildningsdesign, utveckling och leverans.
 • SciLifeLabs utbildningsportal
  • Skapa nya resurser/riktlinjer för att stödja utbildare/kursledare i att kvalitetssäkra den pedagogiska och instruktionsdesignaspekten i sina kurser och undervisnings-/lärandeaktiviteter.

Kvalifikationer

Kandidaten skall ha:

 • En magisterexamen inom något område av livsvetenskaper.
 • Flytande engelska (tal och skrift).
 • Nyligen dokumenterad erfarenhet av utbildningsstöd inom en nationellt distribuerad forskningsinfrastruktur.
 • Formella kvalifikationer i peer-to-peer lärande utbildning och i lärandedesign.
 • Formella kvalifikationer i högre utbildningspedagogik samt flera års erfarenhet av att arbeta med utbildning, organisationslärande och peer-to-peer-lärande.
 • Dokumenterad erfarenhet och förståelse av användningen av en mängd pedagogiska principer, inklusive:
  • Kognitiv neurovetenskap och lärandets vetenskap
  • Lärandeteorier och ramverk
  • Organisationsinlärning
  • Universell design (inom utbildning/livlångtlärande)
  • Tillgänglighet och engagemang
  • Bedömning och feedback bästa praxis
 • Erfarenhet av utbildning, undervisning, coaching och mentorskap i STEM-miljöer i en mängd olika format (in person, online, hybrid, etc.).
 • Erfarenhet av att implementera principerna för IDEA (inkludering, mångfald, rättvisa och tillgänglighet)
 • Erfarenhet av kursutveckling i en mängd olika lärandeupplevelseformat som torra och våta laboratoriemiljöer, online/onsite, hybrid.
 • Dokumenterad erfarenhet av att överföra in-person-lärandeupplevelser till digitala.
 • Tekniska erfarenheter av att arbeta med:
  • GitHub
  • Mentimeter, Padlet och Miroboards

Meriterande:

 • Bekantskap med principerna för FAIR utbildning och öppen vetenskap.
 • Erfarenhet av att arbeta med FAIR och öppna projekt (detta kan vara öppen källkod, öppen forskning eller annat öppet delat samarbete).
 • Erfarenhet av att stödja tillväxten och utvecklingen av andra instruktörer/utbildare.

Sökande behöver ha god social förmåga och kommunikationsförmåga, vara självdrivande och motiverad. Du bör vara serviceinriktad, självorganiserad och driven samt kunna anpassa dig. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av, ledaren för utbildning vid SciLifeLab Training Hub, docent Jessica Lindvall, tfn 070- 710 63 47, jessica.lindvall@scilifelab.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Last updated: 2024-05-30

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)