Bioinformatiker/programmerare för tidsbegränsad anställning till Clinical Genomics Stockholm

KTH Royal Institute of Technology

Application deadline

June 12, 2020Bioinformatiker/programmerare för tidsbegränsad anställning till Clinical Genomics Stockholm

Enheten Clinical Genomics (Stockholm) är en nationell forskningsinfrastruktur vid SciLifeLab. Tillsammans med vårdgivare i Sverige jobbar vi för att utveckla och implementera avancerade tester baserade på DNA sekvensering inom sjukvården. Syftet är att säkerställa att diagnostiken i Sverige ligger i internationell framkant.

Vi jobbar i nära samarbete med genetiker, molekylärbiologer, bioinformatiker, läkare med flera, både på SciLifeLab och hos olika vårdgivare i Sverige. Vi kan erbjuda en spännande arbetsmiljö, ett arbete där målsättningen är att långsiktigt förbättra den vård patienter erhåller, utmanande arbetsuppgifter och en gruppkänsla där alla arbetar mot samma mål. Tekniskt sätt ligger vårt arbete i absolut världsklass och vi jobbar aktivt med att testa gränser och vidareutveckla vår verksamhet.

Vi önskar utöka vårt team med en bioinformatiker eller programmerare för att tillsammans med nuvarande team och våra samarbetspartners utveckla och introducera diagnostiska metoder baserade på storskalig DNA sekvensering inom sjukvården.

Arbetsuppgifter

Den primära arbetsuppgiften är att utveckla, utföra och kvalitetssäkra arbetsmoment inom analys av sekvensdata av diverse patientprover med syfte att utveckla framtidens diagnostiska analyser, samt i samarbete med kliniker implementera dessa inom svensk sjukvård. Arbetet kommer att utföras i team tillsammans med personer med laborativa uppgifter, bioinformatiker samt IT utvecklare och administratörer. Vi fäster stor vikt vid att personen kan samarbeta med övriga teamet, och har förmåga att självständigt prioritera i det dagliga arbetet för att hjälpa gruppen nå sina långsiktiga mål.

Kvalifikationer

Krav

  • Examen inom molekylära livsvetenskaper eller datavetenskaper, eller annan dokumenterad kunskap inom området som arbetsuppgifterna avser.
  • Erfarenhet av molekylära analyser inklusive NGS data.
  • Erfarenhet av minst följande programmeringsspråk: Python, R, Linux eller Bash.
  • Erfarenhet av Github eller motsvarande resurs för versionskontroll mm av kod.
  • Behärska både svenska och engelska obehindrat, i tal och skrift.

Meriterande

  • Civilingenjörsutbildning eller masters innehållande programmering.
  • Erfarenhet av testning av mjukvara och annan kvalitetssäkring av kod.
  • Erfarenhet på avancerad nivå av mongoDB och andra databasteknologier.
  • Avancerade programmeringskunskaper, utöver de listade ovan.

Personliga egenskaper

För att lyckas och trivas i rollen ska du ha god förmåga att arbeta självständigt, vara mål- och resultatorienterad och driva arbetet framåt. Vidare behöver du vara kvalitetsmedveten och ha en god problemlösande analysförmåga då det är viktigt att detaljerna i arbetet blir korrekt utförd och arbetsuppgifterna kräver abstrakt och analytisk tankeförmåga.

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

University

Last updated: 2020-06-17

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)