Bioinformatiker inom Multiomics, Core Facilities

Gothenburg University

Application deadline

May 17, 2024Bioinformatiker inom Multiomics, Core Facilities

Referensnummer PAR 2023/585

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier. Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och vi är del av bland annat SciLifeLab. Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Utöver högklassig forskningsservice erbjuder vi också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten samt privat industri i Sverige och internationellt.

Bioinformatics and Data Centre (BDC) arbetar med sekvensering, analys, visualisering och integrering av storskalig hälsodata. Vi tillhandahåller nya high-throughput tekniker så som next-generation sequencing (NGS) för klinisk och preklinisk forskning. Våra experter inom bioinformatik, statistik, analys och dataintegrering har ett nära samarbete med forskare och tar fram data som möjliggör meningsfull och trovärdig forskning i absolut framkant. Enheten har ett nationellt uppdrag och är del av SciLifeLab och Genomic Medicine Sweden (GMS).

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS; https://nbis.se) är en nationell infrastruktur i snabb utveckling som erbjuder stöd, verktyg och utbildning till den svenska forskargemenskapen inom life science. NBIS utgör bioinformatikplattformen vid SciLifeLab (https://www.scilifelab.se), en nationell resurs som tillhandahåller avancerade teknologier och tekniskt kunnande inom molekylär biovetenskap. NBIS är också den svenska noden i den europeiska infrastrukturen för biologisk information ELIXIR.

Vi expanderar vår kapacitet i vårt supportteam för forskning relaterad till cell- och molekylärbiologi. Anställningen finansieras av NBIS men kommer att vara knuten till Bioinformatics and Data Centre (BDC) vid Core Facilities på Göteborgs universitet.

Du kommer att ingå i ett bioinformatikteam i en spännande forskningsmiljö och kommer att ha många möjligheter att ytterligare förbättra och utveckla nya kompetenser för att hålla jämna steg med bioinformatikens utmaningar och framsteg.

Arbetsuppgifter 

Som bioinformatiker kommer du främst att arbeta med bioinformatisk analys av omics-data inom ett brett spektrum av studier relaterade till cell- och molekylärbiologi samt andra forskningsområden. Arbetet innebär att stödja svenska forskare inom detta område under en “avgiftsbelagd tjänst”-modell. Projekten kommer att variera i komplexitet och kommer vanligtvis att syfta till att fastställa hur enskilda komponenter i ett biologiskt system samverkar för att producera en specifik fenotyp, i modellsystem såväl som i ett brett utbud av organismer.

Ansvarsområden inkluderar planering, initiering och utförande av bioinformatiska analyser, kommunikation med forskargrupper, att hålla sig informerad om hur området utvecklas samt att skriva och kommunicera resultat och rapporter. NBIS-experter är också regelbundet involverade i avancerad bioinformatikträning för det svenska forskarsamhället. Regelbundna interna möten och intern kompetensutveckling ingår i anställningen. NBIS ger också tid för yrkesmässig utveckling och möjligheten att utbyta kunskap från NBIS-kollegor i andra delar av Sverige.

Anställningen innebär vissa resor till andra universitet eftersom kunskapsutbyte är en stor del av arbetet inom NBIS. Det är av högsta vikt att upprätthålla en spetskompetens inom analys av såväl aktuella som kommande typer av data.

För övrig information och för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på www.gu.se.

Last updated: 2024-04-04

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)