Biträdande forskare, Core Units

Göteborgs Universitet

Application deadline

July 26, 2021Biträdande forskare, Core Units

Centre for Cellular Imaging, Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Centre for Cellular Imaging (CCI) vid Core Units, Göteborgs universitet, är en av de ledande akademiska mikroskopiinfrastrukturerna i Sverige och tillhandahåller kompetens och tillgång till avancerad mikroskopi både för forskarsamhället lokalt och för forskare vid andra svenska universitet och utomlands. CCI är en del av National Microscopy Infrastructure sedan 2016, en nod i Euro-Bioimaging-ERIC-konsortiet samt medlem i SciLifeLab Cryo-EM-nätverket.

CCI erbjuder avancerade ljus- och elektronmikroskopitekniker för de olika life science-områdena, men även inom kemi, fysik och materialvetenskap. I utrustningen ingår flera laserskanningsmikroskop (konfokal och multifoton) samt mikroskop för lasermikrodissektion, superupplösning och high-content screening, så väl som ett GEMINI450 skanningselektronmikroskop och ett Talos 120C transmissionselektronmikroskop utrustat med en Ceta-detektor (3D tomografi) och med möjlighet att göra kryo-elektronmikroskopi (kryo-EM) fokuserat på single-particle screening.

Provberedningsutrustningen för Cryo-EM inkluderar en plunge freezer, glow discharge-utrustning, sputter coater samt ett high pressure freezing-system. Medarbetarna på CCI hjälper forskare inom experimentell design och planering av mikroskopiexperiment och ger fördjupad utbildning i mikroskopihantering, provberedning och specifika avbildningstekniker. Dessutom tillhandahålls stöd vid bildbehandling, framställning av 3D-bilder samt analys av data.

CCI söker nu en expert inom kryo-elektronmikroskopi och strukturbiologi med stor erfarenhet av single-particle reconstruktion med hög upplösning, inklusive provoptimering, beredning och utvärdering av griddar, datainsamling, användandet av modern mjukvara för selektion och klassificering av partiklar, ”map generation”, modellbyggande och strukturvalidering. Du kommer att bli en integrerad del av CCI-teamet och bidra med kunskap och expertis inom strukturbiologi och kryo-EM för att komplettera vår nuvarande kompetens inom transmissions- och skanningselektronmikroskopi vid rumstemperatur och avancerad ljusmikroskopi. Arbetsuppgifterna kommer att involvera både rutinmetoder och utveckling av nya metoder inom ”single-particle” kryo-EM och att tillämpa dem på ett brett spektrum av forskningsprojekt, dagligt underhåll och drift av instrumenten, provberedning och databearbetning/dataanalys. Verksamheten kan också innefatta att stödja andra EM-applikationer, såsom standardberedning av biologiska prov för TEM och SEM.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta inom den avancerade nationella mikroskopifaciliteten Center for Cellular Imaging med:

  1. Innovativa strukturbiologitekniker, med focus på kryo-EM som en metod för att bestämma strukturen hos nya proteiner som är svåra att bestämma via andra strukturbiologiska tekniker; och
  2. Utförandet och optimering av olika arbetsflöden för kryo-EM grid-provberedning för single-particle och kryo-EM screening;
  3. Drift och underhåll av elektronmikroskop samt utrustning för kryo-EM-provberedning, inklusive högtrycksfrysning och plunge-frysning;
  4. Rådgivning för utformningen av avbildningsexperiment för att optimera slutresultat och forskningsverksamheten;
  5. Förbereda inför datainsamling genom att utföra preliminär utvärdering av bilddatakvalitet, ladda prover och göra inställningar av mikroskop;
  6. Delta i genomförandet av nya innovativa kryo-EM-metoder för att möta användarnas behov vid CCI och i samarbete med single-particle Cryo-EM Infrastructure Unit i Stockholm på SciLifeLab;
  7. Rådgivning till användare om upprening och analys av såväl enskilda proteiner som proteinkomplex;
  8. Utföra allmänt labbunderhåll efter behov: upprätthålla laboratorielagret, inventera kemikalier och tillhandahålla allmänt labsupport; samt 9) delta i undervisningen inom forskar- och grundutbildning.

Last updated: 2021-06-29

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)