Controller med projektkoordinerande ansvar

KTH

Application deadline

October 18, 2022Controller med projektkoordinerande ansvar

Gemensamt verksamhetsstöd vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stödja universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd inom hela organisationen. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.

KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd inom hela organisationen. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.

KTH söker nu en controller som kommer att vara projektkoordinator inom SciLifeLab för bidragsfinansierade forskningprogram. SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom data-driven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige. KTH är huvudman  och kommer att ansvara för rapporteringen och söker därför dig som har erfarenhet av projektredovisning.

Anställningen ligger formellt vid controllergruppen på KTH som idag består av åtta medarbetare.  Controllergruppen tillhandahåller stöd och samordnar KTH:s ekonomistyrning, vilket inkluderar budgetering, uppföljning, delar av KTH:s modeller för fördelning av anslag, samt förvaltning av interna modeller för fördelning av kostnader.

Det dagliga arbetet sker vid SciLifeLab inom den avdelning som arbetar med lednings- och verksamhetsstöd för SciLifeLab:s nationella uppdrag (Operations office), med medarbetare både i Solna och i Uppsala. Att arbeta med det omfattande forskningsprogrammet inom datadriven livsvetenskap, DDLS kommer ske i nära dialog med andra nyckelfunktioner inom SciLifeLab:s och DDLS operativa verksamhet och ledningsgrupper, samt med DDLS partners i landet. DDLS är ett mycket komplext program med åtskilliga parallella delprojekt pågående samtidigt där avancerad budgetering, rapportering och redovisning sker kontinuerligt.

Arbetsuppgifter

 • Vara finansiell projektkoordinator inom SciLifeLab/DDLS för bidragsfinansierade forskningsprojekt som sker i samarbete med andra svenska lärosäten
 • Vara kontaktperson gentemot övriga projektpartners som rapporterar till dig
 • Sammanställningar av återrapportering till finansiärer
 • Ta fram underlag för fördelning av medel och utbetalningar samt budgetering
 • I mån av tid delta i annan rapportering inför årsredovisning och årsrapport

Arbetet sker i nära samarbete med andra lärosäten, näringslivet och med forskare, projektledare och administrativ personal inom KTH. Placeringen av tjänsten är på KTH Campus men arbetet innebär att du deltar på möten i SciLifeLabs lokaler i Solna,  och vid behov deltar på möten i SciLifeLabs lokaler i Uppsala. 

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Högskoleexamen inom ekonomi eller arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig, exempelvis som Controller, projektekonom eller redovisningsekonom
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
 • Goda kunskaper i Office-paketet, framförallt Excel

Meriterande

 • Erfarenhet av arbetsuppgifter som innefattat koordinering av projekt
 • Erfarenhet ifrån lärosäte
 • Erfarenhet av statlig redovisning
 • Erfarenhet av Agresso 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Last updated: 2022-10-06

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)