Doktorand i hydrologi med inriktning av eScience

Uppsala University

Application deadline

April 7, 2022Doktorand i hydrologi med inriktning av eScience

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper studerar vi jordens historia, de processer och händelser som byggt upp och fortfarande formar förhållandena här. Att förstå hur vår komplexa värld fungerar, och hur vi påverkar den, är en av mänsklighetens allra största utmaningar. Forskningen sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Här kartläggs jordens och livets utveckling under flera miljarder år och hur nedisningar, vind och vatten omformat och ständigt påverkar landskapet. Sambandet mellan atmosfären och haven studeras också med hänsyn till klimatförändringar baserat på forskning som förenar dåtid, nutid och framtid inom ramen för hållbar utveckling. Läs mer här: www.geo.uu.se/

Doktorandtjänsten är en del av eSSENCE – SciLifeLab forskarskola inom dataintensiv vetenskap. Skolan tar sig an utmaningen med dataintensiv vetenskap både ur det grundläggande metodologiska perspektivet och ur perspektivet av datadrivna vetenskapstillämpningar. Det är en arena där experter inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och datateknik arbetar nära forskare inom (datadrivna) vetenskaper, industri och samhälle för att påskynda dataintensiva vetenskapliga upptäckter.

eSSENCE är ett strategiskt forskningssamarbete inom eScience mellan tre svenska universitet med en stark tradition av utmärkt eScience forskning: Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

SciLifeLab är en ledande institution och nationell forskningsinfrastruktur med mandat att möjliggöra spjutspetsforskning inom livsvetenskap i Sverige, främja internationella samarbeten samt attrahera och behålla kunskap och talang.

Vi söker nu en doktorand inom hydrologi vid Institutionen för Geovetenskaper inom programmet för Luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL). Doktorandtjänsten ingår i den nya eSSENCE – SciLifeLab forskarskola inom data-intensive science.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Målen med projekten är att tillämpa datadrivna metoder för att identifiera kopplingar mellan olika sektorer inom den komplexa water-energy-food-ecosystem (WEFE) nexus i Sverige. Dessutom syftar projektet till att upptäcka mönster och potentiella återkopplingsmekanismer baserade på stora mängder av miljödata, och hydroklimatisk och socio-ekonomiska information. En av nyckelfrågorna som vi skulle vilja besvara är om effekterna av extrema hydroklimatiska händelser (t.ex. torkan 2018) på enskilda sektorer och på WEFE nexus som helhet kan förutsägas med toppmoderna datadrivna metoder. Resultaten kommer att ge en solid grund för att utforma sammanhängande politik och optimal resurshushållning i ett föränderligt klimat i Sverige.

Som doktorand får du vara med i en internationellt präglad forskningsmiljö, där du vidareutvecklar dina kunskaper inom området och där du skriver din avhandling. Detta innebär många diskussioner, mycket självständigt arbete och en del resande (t.ex. för att delta i konferenser). Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Doktorandtjänsten är fyra år, men kan förlängas med undervisning och institutionsuppgifter (maximalt 20%). I doktorandutbildningen ingår även deltagande i kurser relevanta för forskningsområdet.

Kvalifikationskrav
Vi söker en kvalificerad och mycket motiverad kandidat med naturvetenskaplig akademisk examen (Masterexamen) med inriktning mot hydrologi, meteorologi, eller en inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig/kvalificerande för uppdraget. Kandidaten bör ha en bra förståelse av kopplingar mellan vatten-, energi-, livsmedel- och ekosystemsektorer, erfarenhet av att analysera hydroklimatiska extremer som översvämningar eller torka, samt goda kunskaper i Matlab- och Pythonprogrammering. Utmärkt kommunikationsförmåga och skrivfärdighet på engelska och svenska, såväl som förmåga att arbeta självständigt och i grupp, krävs också.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap i data- och beräkningsvetenskap, fysik, och komplexa system är en fördel. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av modellutveckling, statistiska analyser och GIS.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv, motiveringen till att söka denna tjänst, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), med kopior av relevanta betygshandlingar, en lista över eventuella publikationer och examensarbete, kontaktinformation av minst två referenspersoner samt minst ett rekommendationsbrev. Vi vill också veta tidigaste möjliga startdatum.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde under perioden 2022-06-01 tom 2022-09-01 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Last updated: 2022-03-22

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)