Doktorand inom Spatial Biology

KTH

Application deadline

September 22, 2021Doktorand inom Spatial Biology

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Spatial Biology

Forskningsaktiviteten för doktoranden kommer att fokusera på att studera hur genuttryck är rumsligt reglerat i olika vävnadstyper för att hantera miljöns och människors hälsa. Detta arbete kommer att innebära insamling av data med hjälp av tekniken Spatial Transcriptomics. Vi kommer att samarbeta med forskare i Europa och USA. Dessutom kommer vi att arbeta med kollaboratörer vid NIH (National Institutesof Health) för att studera försummade tropiska sjukdomar.

För detta ändamål söker vi en doktorand med tidigare omfattande erfarenhet av både experimentella in situ -tekniker för att studera nukleinsyror i vävnad, samt dataanalys och kunskap inom Unix och R.

Doktoranden kommer att finnas vid KTH, Institutionen för genteknik, SciLifeLab (Science for Life Laboratory) Stockholm.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Stefania Giacomello

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Banbrytande laboratorium där Spatial Transcriptomics-metoden ursprungligen utvecklades.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Avancerad nivå inom molekylärbiologi eller bioteknologi

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • välorganiserad och strukturerad
 • God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs för att presentera och publicera forskningsresultat.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

AnställningsformVisstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattningHeltid
TillträdeOktober eller enligt överenskommelse
LöneformMånadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar1
Sysselsättningsgrad100%
OrtStockholm
LänStockholms län
LandSverige
ReferensnummerC-2021-1602
KontaktStefania Giacomello, stefania.giacomello@scilifelab.se
Publicerat2021-09-09
Sista ansökningsdag2021-09-22

Last updated: 2021-09-09

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)