External Relations Officer/ Samverkansledare vid SciLifeLab

KTH

Application deadline

May 2, 2022External Relations Officer/ Samverkansledare vid SciLifeLab

Kungliga Tekniska högskolan, Gemensamt verksamhetsstöd

SciLifeLab är ett nationellt samarbete initierat av fyra universitet: Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret kombinerar avancerad teknik med bred kompetens inom translationell medicin, miljöforskning och molekylär biovetenskap. SciLifeLab har sedan 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som forskningsinfrastruktur för att stödja forskare nationellt samt vara ett internationellt ledande centrum för storskaliga analyser inom molekylära biovetenskaper för forskning inom hälsa och miljö. Den del av SciLifeLab´s verksamhet som ligger i Stockholm är uppbyggd av ett stort antal forskargrupper som formellt tillhör en institution på något av de tre universiteten i Stockholm eller är delaktiga via ett industriellt samarbete.

Om rollen

Vi söker dig till samverkansgruppen vid SciLifeLab som är mycket driven och erfaren inom projektledning och koordinering samt har djup kunskap om den svenska life science sektorn. Samverkansgruppen fokuserar på samverkansstrategier och externa relationer mellan SciLifeLab´s nationella forskningsinfrastruktur och industri- och sjukvårdssektorerna. Tjänsten är en spännande och ansvarsfull operativ roll inom en av Europas mest framstående forskningsmiljöer. 

I rollen ingår att identifiera, upprätta, koordinera och följa upp samverkansprojekt mellan SciLifeLab´s forsknings- och infrastrukturmiljöer med fokus på aktörer från life science-industrin, samt europeiska och internationella samverkansmöjligheter. Tjänsten omfattar, men är inte begränsad till:

 • kommunikation och stöd för SciLifeLab´s forskare och anläggningar mot industri och branschorganisationer
 • koordinering med innovationssystemet
 • stöd till evenemang riktade mot externa parter
 • identifiering av finansieringsmöjligheter och koordinering av anslagsansökningar inom samverkan och SciLifeLab centralt
 • stöd till utveckling och upprättande av SciLifeLab´s generella samverkansstrategier

Det dagliga arbetet sker i nära dialog med andra nyckelfunktioner inom SciLifeLab´s operativa verksamhet och ledningsgrupp. 

Anställningen ligger formellt vid Universitetsförvaltningen på KTH, men arbetsplatsen är SciLifeLab´s lokaler i Solna. Arbete sker även vid SciLifeLab´s kontor i Uppsala. Nationellt och internationellt resande kan förekomma.

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen är en strategisk satsning inom SciLifeLab´s verksamhetsstöd, Operations Office, och finansieras av SciLifeLab´s nationella medel samt bidrag från Vetenskapsrådet. Enhetens syfte är att öka SciLifeLab´s samverkan med nationella och internationella aktörer även utanför akademin. Enheten arbetar brett med strategiskt stöd till ledningsgrupper och styrelse, samt i tät dialog med övriga grupper inom Operations Office – särskilt kommunikation, strategiutveckling och event. Rollen rapporterar till Operations Office verksamhetschefer.                                                                                              

Kvalifikationer

Du är självständig, handlingskraftig, mycket effektiv och med hög operativ förmåga, samt får snabbt en god blick av helheten. Du ser möjligheter till förändring, innovation och förbättring i verksamheter, har kapaciteten att driva igenom nya initiativ, samt har fingertoppskänsla för vikten av tydlig och informativ kommunikation. Du är en prestigelös och ödmjuk lagspelare som inte räds att kavla upp ärmarna vid behov för att hjälpa till.

Du har en universitetsutbildning inom life science och minst 5 års erfarenhet av arbete med forskningsadministrativa frågor inom akademi eller industri, gärna från flera sektorer. God kännedom av det svenska life science-fältet samt har ett starkt kontaktnätverk. Dokumenterad administrativ- och organisationsförmåga, ett strukturerat arbetssätt, och mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i svenska och engelsk. Erfarenhet av projektledning, processarbete, etablering och uppföljning av strategiska samarbeten, och policyutveckling är meriterande.

Mycket stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper, samt en dokumenterad förmåga att vara initiativtagande, flexibel och självgående med god social förmåga att skapa förtroende och nya kontakter.

Skallkrav utbildning

 • MSc inom ett vetenskapligt område nära SciLifeLab´s kärnområden (biomedicin, molekylärbiologi, kemi, miljöforskning, eller motsvarande).

Meriterande utbildning

 • Disputerad inom ett område nära SciLifeLab´s kärnområden
 • Projektledningsutbildning
 • Juridisk utbildning

Skallkrav erfarenheter och färdigheter

 • Minst 5 års arbetserfarenhet från forskningsadministrativt område kopplat till innovationsutveckling och samarbete.
 • Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska och svenska.
 • Erfarenhet från arbete med flera sektorer (akademi, industri, sjukvård)
 • Starkt kontaktnätverk inom alla sektorer och myndigheter

Meriterande erfarenheter och färdigheter

 • Dokumenterad förmåga att skapa och bibehålla stora nätverk, samt förmåga till effektiv och trevlig kommunikation.
 • Stor kreativitet och engagemang i strategisk verksamhetsutveckling.
 • Erfarenhet av juridiska frågor och/eller policyutveckling inom offentlig sektor.
 • Innovationsledning
 • Internationell erfarenhet
 • Företags- /entreprenörserfarenhet

Övrigt

Vi erbjuder en spännande tjänst i ett professionellt team i en internationell och dynamisk miljö med högt tempo, utmanande arbetsuppgifter och snabb utvecklingstakt.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Last updated: 2022-04-08

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)