Forskare i analytisk miljökemi

Stockholm University

Application deadline

October 15, 2021Forskare i analytisk miljökemi

Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-10-15.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylär biovetenskap vid Karolinska institutets campus i Solna. SciLifeLab tillhandahåller infrastruktur för moderna molekylära teknologier och utgör ett samverkanscentrum för Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Centret samlar ett brett spektrum av forskare över traditionella universitet- och institutionsgränser, för att underlätta samarbeten och tvärvetenskapliga studier inom två huvudfokusområden: hälso- och miljöforskning.

Projektbeskrivning
Vi söker en forskare med starka färdigheter inom masspektrometri för att utveckla metoder för target- och nontargetanalys av organiska föroreningar i prover insamlade av vårt team i Bangladesh.

Vi strävar efter att identifiera och bestämma koncentrationer av organiska miljöföroreningar i vatten och fisk samt urin och plasma från människa med hjälp av masspektrometri. Resultaten kommer att leda till ökad förståelse och medvetenhet om miljöföroreningar och human exponering i en bortglömd del av världen. På lång sikt kommer resultaten att användas för att stödja utvecklingen av humana biomonitoreringsmetoder i Bangladesh Exposome (BEX) studien för att ytterligare förstå eventuella hälsoeffekter som härrör från dessa miljöexponeringar.

Arbetsuppgifter
Forskaren kommer att jobba tillsammans med Jonathan Martin och Oskar Karlsson. Arbetet sker i huvudsak vid SciLifeLab i Ultratrace NonTarget Lab (UNTarget) där ett huvudmål är att etablera analytiska metoder för target- och suspectanalyser i vatten, fisk och humanprover med hjälp av HPLC- och GC-Orbitrap-massspektrometri. Kandidaten kommer att behöva utveckla känsliga metoder med utmärkt kvalitetskontroll, kunna tolka högupplösta masspektrometri data, utföra MS/MS-experiment och kvantifiera eller semi-kvantifiera analyter i komplexa prover. Forskaren förväntas planera, genomföra, publicera och kommunicera forskning och resultat.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom masspektrometri och analytisk kemi. Tidigare erfarenhet av högupplösande masspektrometri, metabolomik eller exposomik vid analys av likande prover anses vara en avgörande tillgång, liksom möjligheten att tolka stora masspektrometrisdataset med mjukvara som R eller Python.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid under ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Upplysningar om anställningen lämnas av docent Oskar Karlsson, oskar.karlsson@aces.su.se, och professor Jonathan Martin, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Last updated: 2021-09-28

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)