Forskare i bedömning av miljöstatus i Östersjön

Stockholm University

Application deadline

May 12, 2024Forskare i bedömning av miljöstatus i Östersjön

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2024-05-12.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Enheten för exponering och effekter har flera forskargrupper som arbetar med miljöföroreningar men även andra yttre stressfaktorer och deras effekter på miljö och människa. Våra toxikologiska laboratorier finns på två platser, en på Frescati Campus och en annan på SciLifeLab. Vi bedriver forskning som omfattar exposomanalys, övervaknings-, experiment- och modelleringsmetoder för att förbättra dataanvändningen för beslutsfattande och riskhantering. Vi har ett nära samarbete med nationella och internationella tillsynsmyndigheter, icke-statliga organisationer och den privata sektorn.

Projektbeskrivning

Projektet omfattar främst forskning inom det EU-finansierade projektet Detect2Protect (D2P), vilket syftar till att undersöka sambandet mellan kemisk förorening och potentiell förlust av biologisk mångfald, samt att optimera biologiska verktyg för riskbedömning som kan användas i Östersjöns marina miljöer. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att leda dataanalys och sammanfatta resultat. Både biotiska och abiotiska data ska ingå. Koordinering med andra projektpartners, samt presentation av data både skriftligt och muntligt, ingår i arbetet. Eventuellt deltagande i provtagning kan också förekomma.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet och dokumenterad kompetens inom marin ekologi och ekotoxikologi, med fokus på miljöstatusbedömning och arbete med havsdirektivet, är ett krav, liksom även gedigen erfarenhet av dataanalys och databashantering. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med expertgrupper i HELCOM och/eller OSPAR är meriterande. Erfarenhet av fältarbete på ett fartyg till havs är också meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 25 % av heltid under tolv månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Elena Gorokhova, tfn 08-674 73 41, elena.gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2024-05-12

Last updated: 2024-05-03

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)