Forskare i Klinisk Proteomik, Core Facilities

University of Gothenburg

Application deadline

September 27, 2021Forskare i Klinisk Proteomik, Core Facilities

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Proteomics Core Facility är en plattform baserad på biologisk masspektrometri (MS) som erbjuder vetenskaplig expertis och avancerade instrument för högkvalitativa analyser. MS används för identifiering, kvantifiering och karakterisering av proteiner och peptider från biologiskt material med hjälp av Orbitrap MS instrument kopplade till nano-LC system. Enheten erbjuder analytisk proteomik service samt design och planering av experiment i många olika typer av forskningsprojekt för bland annat; protein expression, post-translationella modifieringar, analys av protein interaktioner, kvantifiering, studie av biologiska processer, biomarkörer, mm. Proteomics Core Facility är ett av sju resurscentra, öppna för alla forskare, som tillhandahåller avancerad teknisk utrustning och kvalificerad kompetens vid Core Facilities, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. För mer information om dessa center, se www.cf.gu.se

Vår MS plattform är en del av den nationella BioMS infrastrukturen där vårt fokus är att tillhandahålla de senaste MS metoderna inom bla Klinisk Proteomik. Vårt koncept är ”open-access” och vetenskapligt stöd till forskare och våra metodexperter deltar i planering, metodutveckling, analys och datautvärdering i nationella forskardrivna projekt. Vi söker nu en forskare för vår verksamhet inom Klinisk Proteomik finansierad av externa medel från Vetenskapsrådet och SciLifeLab.

Arbetsuppgifter

I din anställning som forskare kommer du även ha en koordinatorroll för utveckling inom klinisk proteomik som support till enhetens chef genom att samordna aktiviteter och vara projektledare för forskningssupport i form av studier, analyser och resultat till våra användare. Du coachar, utbildar och skapar utvecklingsmöjligheter för gruppens medlemmar genom att ge råd och planera arbetet. Du utvecklar och upprätthåller en hög vetenskaplig nivå och teknisk kunskap för att driva forskningen framåt och utveckla förbättrad metodik inom klinisk proteomik. Anställningen innebär också handledning och vägledning av facilitetens användare från studiedesign och provinsamling till utvärdering och verifiering av proteomikdata.

Med dina gedigna kunskaper inom biologisk masspektrometri och proteomik kommer du leda ett strukturerat arbete från labbet. Du deltar i projektprioritering och kommunikation med andra delar Proteomics Core Facility, BioMS infrastruktur och SciLifeLab-organisationerna. Rollen inbegriper också att leda och samordna projekt relaterade till teknikutveckling och strategier, och du kommer att samverka inom och utanför din egen funktion i flera projekt med sin bas vid Proteomics Core Facility.

Huvudsakliga uppgifter

Koordinera projekt för att säkerställa hög vetenskaplig standard och uppfyllnad av projektmålen. Aktivt bidra till laborativa projekt. Bidra till projektprioritering och projektledning inom Proteomics Core Facility. Bidra till den strategiska visionen för den framtida utvecklingen av Klinisk proteomik och dess tillämpning inom olika sjukdomsområden.
Aktivt bidra till att identifiera investeringsbehov och stödja utvecklingen av laboratoriets kapacitet. Representera vid konferenser och möten. Underhålla och utveckla viktiga tvärfunktionella interaktioner inom Proteomics Core Facility, BioMS infrastruktur samt interaktioner med externa partners. Utveckla kollegor genom att ge expertråd och stöd vid analys och tolkning av resultat. Identifiera och etablera kontakter med ledande experter i fältet. Vara en stark lagspelare och mentor för juniora forskare. Ansvara för kontakt med användare samt handledning och vägledning av forskarstudenter i studier inom klinisk proteomik.

Last updated: 2021-09-08

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)