Forskare i kryo-elektronmikroskopi på ligandstyrda jonkanaler

Stockholm University

Application deadline

April 30, 2021Forskare i kryo-elektronmikroskopi på ligandstyrda jonkanaler

Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms Universitet

Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom Life Science. Mer än 300 personer, varav ungefär 110 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och spänner över ett mycket brett område inkluderande cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. 

Projektbeskrivning

Vi söker en forskare till avdelningen för biofysik på Science for Life Laboratory, ett gemensamt centrum för molekylär livsvetenskap i Stockholm. Forskargruppen är interna användare av den nationella facilteten för kryo-elektronmikroskopi som också finns på SciLifeLab. Medlemmar i gruppen använder för närvarande en rad laboratorie- och beräkningsmetoder för att förstå strukturen, funktionen och dynamiken hos biomakromolekyler, särskilt membranproteiner. Forskaren kommer att utveckla ett projekt för att optimera uttryck, rening och rekonstituering av jonkanaler i lipidnanodiskar för strukturbestämning med kryo-elektronmikroskopi, med möjligheter att träna i molekylär modellering och simuleringar för att stödja och tolka experimentella data, enligt att få mekanistisk insikt in i moduleringen av fysiologiskt relevanta neurotransmittor-receptorer av lipidföreningar.

Arbetsuppgifter

Rollen består av forskning inom projektet som beskrivs ovan. Forskaren kommer att utveckla ett projekt för att optimera uttryck, rening och rekonstituering av jonkanaler i lipidnanodiskar för strukturbestämning med kryo-elektronmikroskopi, med möjligheter att träna i molekylär modellering och simuleringar för att stödja och tolka experimentella data, enligt att få mekanistisk insikt in i moduleringen av fysiologiskt relevanta neurotransmittor-receptorer av lipidföreningar.

Forskaren förväntas delta fullt ut i kollegiala aktiviteter i forskningsmiljön, inklusive veckomöten för gruppen och relevanta team, diskussioner om vetenskapliga artiklar och mentorskap eller ledarskapsroller, beroende på forskarens expertis och senioritet.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav, liksom vana av att hålla forskningspresentationer och dokumentera arbetet. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningskunskaper inom ämnesområdet. Områdena proteinbiokemi och strukturbiologi är exempel på relevanta tidigare forskningsområden. Erfarenhet av jonkanaler eller andra membranproteiner är mycket fördelaktig, inklusive lipidrekonstituering och kryo-elektronmikroskopi. Personliga egenskaper som är viktiga för denna anställning är förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med övriga gruppmedlemmar för att nå gemensamma mål.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av av Dr. Rebecca J. Howard, tfn 072 007 94 51 eller Professor Erik Lindahl, tfn 08-161 062.

Fackliga företrädare

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Last updated: 2021-04-21

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)