Forskare i neurokemi

Stockholm University

Application deadline

May 27, 2023Forskare i neurokemi

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten. Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Pollak Dorocic lab på Stockholms universitet studerar mångfald av neuromodulatoriska nervceller och kretsar i hjärnan. Vi använder en kombination av molekylära- och systemneurovetenskapliga verktyg för att visualisera, registrera och manipulera neurala populationer för att förstå deras funktion och bidrag till deras beteende.

Organisatoriskt är anställningen placerad på Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet. 

Projektbeskrivning
Projektet kommer att studera mångfald av neuromodulatoriska nervceller och kretsar i hjärnan. Laboratoriet är särskilt intresserad av neurala subpopulationer i serotonin och dopamin och deras roll i humör och ångestrelaterade beteenden. Vi vill förstå hur neural anslutning och aktivitet bidrar till både hälsosamt beteende och neuropsykiatriska sjukdomar.

Projektet kommer att använda transgena musmodeller för att karakterisera nya neuronala subtyper med RNA-sekvensering med en cell, viral-genetiska verktyg för att visualisera och kartlägga anslutning av hjärnkretsar, kalciumavbildning in vivo för att registrera neural aktivitet och olika manipulationsmetoder inklusive optogenetik för att modulera neural aktivitet under beteendeanalyser.

Arbetsuppgifter
Huvudansvar är praktiskt laboratoriearbete, inklusive molekylärbiologi, mikroskopi och beteendeanalyser på djurmodeller.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare erfarenhet inom neurovetenskap, molekylärbiologi, eller datavetenskap är en ett krav. Specifikt erfarenhet av arbete med neurala kretsar, virala vektorer och gnagarbeteende är ett krav. stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Iskra Pollak Dorocic, iskra.pollak-dorocic@dbb.su.se 

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Last updated: 2023-05-22

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)