Forskare inom molekylärbiologi och epigenetik

Stockholm University

Application deadline

October 15, 2023Forskare inom molekylärbiologi och epigenetik

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna vid naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare vid institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Anställningen är placerad vid SciLifeLab som är ett nationellt forskningscenter för molekylär biovetenskap vid Karolinska institutets campus i Solna. SciLifeLab tillhandahåller infrastruktur för moderna molekylära teknologier och utgör ett samverkanscentrum för Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Centret samlar ett brett spektrum av forskare över traditionella universitet- och institutionsgränser, för att underlätta samarbeten och tvärvetenskapliga studier inom två huvudfokusområden: hälso- och miljöforskning.

Projektbeskrivning
Exponering för luftföroreningar eller de hundratusentals kemikalier som förorenar vår miljö är riskfaktorer för många sjukdomar. Det har varit ett snabbt ökande intresse för huruvida miljöfaktorer modulerar epigenetiska modifieringar och därigenom påverkar genuttryck och fenotyp. Vi kombinerar experimentella modellsystem, omics-verktyg och molekylär epidemiologisk forskning för att studera hur gen-miljö-interaktioner kan påverka vår hälsa.

Vi söker en forskare med starka färdigheter inom molekylärbiologiska metoder och epigenetik. Denna anställning innebär arbete med cell- och djurexperiment samt humanprover för att studera molekylära mekanismer och hälsorisker kopplade till miljöfaktorer så som miljöföroreningar. Du kommer jobba, som en del av ett större team, i det ERC finansierade projekted PATER, med fokus på att öka förståelsen kring multigenerationellt epigenetiskt arv.

Arbetsuppgifter
Forskaren kommer att arbeta i docent Oskar Karlssons forskningsgrupp vid SciLifeLab i Solna. Arbetsuppgifterna inkluderar att planera och genomföra experimentella försök som involverar djurmodeller och cellstudier i nära samarbete med övriga personer i gruppen. Genomföra, och ansvara för, molekylära analyser (tex epigenom, transkriptom, proteom). Använda metoder som RNA-seq, RRBS, WHBS, ChIP-seq, och enkelcellsmetoder. Analysera data och skriva vetenskapliga publikationer.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom molekylärbiologiska metoder och epigenetik. Vi söker en noggrann person med öga för detaljer, initiativförmåga och ansvarskänsla, samt god förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp.

Kvalifikationskrav:

  • Erfarenhet av forskningsarbete (t.ex. doktorsexamen) eller annat relevant arbete med inriktning mot molekylärbiologiska metoder och epigenetik.
  • Erfarenhet av DNA/RNA extraktion, kvalitetskontroll och att förbereda bibliotek för sekvensering.
  • Erfarenhet av att utföra och utvärdera resultat från tekniker som tex RNA-sekvensering, RRBS, WGBS, Chip-seq, och enkelcellsmetoder.
  • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

  • Erfarenhet av att utföra mikroinjektioner.
  • Erfarenhet av cell- och djurexperiment.
  • Kunskap/intresse för toxikologi och koppling mellan miljö-hälsa.
  • Erfarenhet av metodutveckling inom molekylärbiologi och epigenetik.
  • Erfarenhet av att analysera data i R, Phyton eller motsvarande miljö.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller för tolv månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Oskar Karlsson, tfn 08-674 72 72, oskar.karlsson@aces.su.se.

Last updated: 2023-10-05

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)