Forskare inom terapeutisk antikroppsutveckling vid SciLifeLab DDD

KTH

Application deadline

June 7, 2022Forskare inom terapeutisk antikroppsutveckling vid SciLifeLab DDD

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Enheten ”Human Antibody Therapeutics (HAT)” vid SciLifeLab DDD är en etablerad och högpresterande enhet bestående av sex seniora forskare, som stöds vetenskapligt av tre ”platform scientific directors” (professornivå). Enheten har laboratorier på både SciLifeLab campus i Stockholm och på Medicon Village i Lund. Enhetens huvudsakliga ansvar är att leda DDD plattformens antikroppsprogram i samarbete med andra kompetenser från hela SciLifeLab DDD (cirka 45 anställda) samt den fristående akademiska projektägaren (PI). Grunden för HAT-facilitetens arbete är ett flertal egenutvecklade humana antikroppsbibliotek för fagdisplay. Biblioteken har en beprövad förmåga att leverera högaffina bindare som utvecklats vidare till terapeutiska antikroppskandidater. Enheten är också ansvarig för andra selektionsbaserade in vitro-metoder, såsom DNA-kodade kemiska bibliotek för upptäckt av småmolekylära läkemedelskandidater.

Huvuddelen av arbetet för den utlysta tjänsten omfattar in vitro-selektion med fagdisplay av humana rekombinanta antikroppar avsedda för medicinsk terapi, samt antikroppskarakterisering med hjälp av olika bindningsanalyser. Arbetet omfattar även dokumentation i ELN samt skriftliga rapporter över utförda analyser och experiment.

Även protein och antikroppsproduktion i bakterie och mammalieceller, samt rening och karakterisering m.a.p renhet, stabilitet, aggregering, mm, kan komma att ingå. Utöver detta kan även selektion med DNA-kodade kemiska bibliotek komma att ingå.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.
 • Arbete i Stockholm, ett storstadsområde med ett rikt nöjes- och kulturliv, framstående biomedicinsk forskning och med närhet till naturen.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, inom bioteknologi, cell- eller molekylärbiologi, biokemi, biofysik, eller immunologi.
 • Gedigen praktisk erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete, inkl. DNA-tekniker (PCR, kloning, transformering, etc.).
 • Gedigen praktisk erfarenhet fagdisplay för selektion av rekombinanta antikroppar eller andra bindande proteiner.
 • Gedigen praktisk erfarenhet av analysmetoder för karakterisering av bindning, så som ELISA och SPR.
 • Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
 • Vi ser att du har en god vetenskaplig skicklighet, en pedagogisk förmåga liksom förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta.
 • Vidare önskar vi att du har förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande 

 • Erfarenhet av alternativa displaytekniker utöver fagdisplay.
 • Erfarenhet av rekombinant protein- eller antikroppsproduktion, rening och karakterisering.
 • Erfarenhet från arbete inom bioteknik/läkemedelsindustrin.
 • Erfarenhet inom AI, maskininlärning och liknande teknik.
 • Erfarenhet som projektledare liksom av att utveckla och leda verksamhet och personal.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper, och utöver de ovan nämnda kvalifikationerna förväntas också en framgångsrik kandidat motsvara följande krav:

 • God samarbetsförmåga samt förmåga att tillmötesgå önskemål från externa intressenter med ett mål och resultatorienterat fokus.
 • God problemlösande analysförmåga med ett självständigt, strukturerat och noggrant arbetssätt.
 • Hög grad av integritet, motivation och flexibilitet i arbetet.
 • Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Last updated: 2022-05-24

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)