Forskare (Teamledare) i Oligonukleotidkemi för OligoNova Hub

University of Gothenburg

Application deadline

September 20, 2021Forskare (Teamledare) i Oligonukleotidkemi för OligoNova Hub – Nationell infrastruktur för terapeutiska oligonukleotider

Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

OligoNova Hub är en nationell forskningsinfrastruktur som ska tillhandahålla stöd för svenska akademiska forskare att omvandla idéer och upptäckter till nya, oligonukleotidbaserade läkemedel. OligoNova Hub är lokaliserad vid Göteborgs universitet och är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se) läkemedelsutvecklingsplattform (SciLifeLab-DDD), en nationell resurs bestående av cirka 40 högmotiverade forskare, flertalet med erfarenhet från industriell läkemedelsutveckling.

Göteborgs universitet rekryterar nu en motiverad och engagerad forskare / teamledare för området oligonukleotidkemi för terapeutiska oligonukleotider till OligoNova Hub och SciLifeLab-DDD. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill leda ett vetenskapligt team i att designa, syntetisera och optimera terapeutiska oligonukleotider i våra forskningsprojekt.

Arbetsuppgifter

Som teamledare för oligonukleotidkemi kommer du att bygga upp och leda ett högpresterande forskarlag med 4-5 anställda som levererar oligonukleotider till läkemedelsprojekt vid OligoNova Hub. Du coachar, utbildar och skapar utvecklingsmöjligheter för gruppens medlemmar genom att ge råd och utmana dem. Du utvecklar och upprätthåller en hög vetenskaplig nivå och teknisk kunskap för att driva forskarlagets vision och utveckla förbättrade processer för design, syntes och egenskapsoptimering för terapeutiska oligonukleotider.

Med dina gedigna kunskaper inom läkemedelsutvecklingsprocessen kommer du leda arbetet från labbet. Du kommer ansvara för design och syntes av oligonukleotider, både internt och i samarbete med externa parter. Du deltar i projektprioritering och kommunikation med andra delar av OligoNova- och SciLifeLab-DDD-organisationerna. Rollen inbegriper också att leda och samordna tvärvetenskapliga projekt relaterade till läkemedels- och / eller teknikutveckling, och du kommer att samverka inom och utanför din egen funktion i projekt vid OligoNova Hub och SciLifeLab DDD-plattformen. Ytterst kommer du påverka den strategiska utvecklingen av OligoNova Hub.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Påverka oligonukleotidbaserade läkemedelsutvecklingsprojekt för att säkerställa hög vetenskaplig standard och uppfyllnad av projektmålen.
 • Aktivt bidra till laborativa projekt (genom syntes och karaktärisering av substanser, tolkning av experimentella resultat, leadoptimering och dokumentering).
 • Bidra till projektprioritering och projektledning inom OligoNova Hub.
 • Bidra till den strategiska visionen för den framtida utvecklingen av oligonukleotider och deras tillämpning på relevanta sjukdomsområden.
 • Aktivt bidra till att bygga OligoNova Hub genom att identifiera investeringsbehov och leda utvecklingen av laboratoriets kapacitet.
 • Delta i projektrekrytering till OligoNova Hub.
 • Representera OligoNova Hub vid konferenser och möten.
 • Underhålla och utveckla viktiga tvärfunktionella interaktioner inom OligoNova Hub och SciLifeLab DDD-plattformen, samt interaktioner med externa partners.
 • Utveckla kollegor genom att ge expertråd och stöd i tolkning av resultat.
 • Identifiera och etablera kontakter med ledande experter i fältet.
 • Vara en stark lagspelare och mentor för juniora forskare.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen i organisk kemi eller läkemedelskemi är ett krav; erfarenhet från postdoktoral forskning är mycket meriterande.
 • Måste tala och skriva engelska flytande.

Ytterligare kvalifikationer:

 • Måste besitta djupgående kunskaper inom oligonukleotidområdet, inklusive kunskap om design, syntes och dataanalys, dokumenterad genom projektuppfyllnad, publikationer och externa presentationer.
 • Dokumenterad erfarenhet av att applicera modern metodik för syntes, analys, biofysikalisk karaktärisering, och beräkning/datormodellering är ett krav; av särskild relevans är erfarenhet av applikationer inom oligonukleotidbaserade utvecklingsprojekt.
 • Bör besitta god kännedom om aktuell kunskapsutveckling inom områden av relevans för oligonukleotidbaserad läkemedelsutveckling, såsom farmakokinetik, farmakologi, safety/toxikologi, formulering, och screeningmetodik.
 • Goda ledaregenskaper med tyngdpunkt på att personalledning är särdeles meriterande.
 • Dokumenterad erfarenhet av att hantera komplexa samarbeten, särskilt projektledning, är särdeles meriterande.
 • Bör ha utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Förmåga att engagera och samarbeta över områdesgränser, samt en problemlösande inställning och målorienterat fokus, är väldigt viktigt.
 • Gedigna kunskaper om läkemedelsutvecklingsprocessen är meriterande.

Last updated: 2021-09-08

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)