Forskartjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi

Uppsala University

Application deadline

January 31, 2022Forskartjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi

Uppsala universitet, Institutionen för kemi – BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida.

En ettårig forskartjänst finns tillgänglig vid professor Jan Streuffs labb vid Institutionen för kemi – BMC.

Streuff-gruppen arbetar inom områdena homogen katalys och organisk syntes. Läs mer om Streuffs forskning på hemsidan. Projektet kommer att behandla tillämpningen av katalytiska klyvningsreaktioner vid återvinning av vissa typer av polymeravfall, inom ramen för ett FORMAS-projekt. Kandidaten kommer att aktivt få engagera sig i alla aspekter av forskningsplaneringen och genomförandet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta syntes av substrat och katalysatorer, reaktionsoptimering och applicering, analys och tolkning av resultat, fullständig karakterisering av produkterna, dokumentation samt rapportering av resultaten på regelbunden basis samt planering framåt.

Förutom att genomföra forskningsprojektet kommer kandidaten även att delta i grupporganisationen och handledningen av doktorander/studenter i gruppen.

Kvalifikationskrav
För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i organisk kemi eller polymer kemi. Kandidaten ska ha en dokumenterad meritlista inom organisk kemi eller polymerkemi med publikationer i vetenskapliga tidskrifter på hög nivå.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att genomföra den tänkta forskningen. Förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande är måsten och kommer därför att värderas vid urvalet av kandidater. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av analys och syntes/återvinning av polymera material ses som meriterande. Dessutom kommer mycket god praktisk erfarenhet av NMR-spektroskopisk och gaskromatografisk analys, från arbete under inertgas-atmosfär samt en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi, att betraktas som en fördel.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Om ansökan
Ansökan ska innehålla CV, publikationslista, forskningssummering, minst två referenspersoner samt intyg.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Streuff, jan.streuff@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/5000.

Last updated: 2021-12-15

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)