Forskningsassistent inom strukturbestämning och analys

Linköpings Universitet

Application deadline

April 17, 2023Forskningsassistent inom strukturbestämning och analys

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

Forskargruppen till Dr Nicholas Pearce söker rekrytera en forskningsassistent inom strukturbestämning och analys.

Om jobbet

Du kommer att utveckla en beräkningsplattform för experimentell makromolekylär strukturbestämning och analys. Du kommer att arbeta med att utveckla en databas och python API för att hantera utskick av uppgifter och ge en överblick över dataflöden genom olika jobb. Du kommer att utveckla en webbaserad frontend för att hantera arbetsflöden, tillhandahålla visuella sammanfattningar av uppgiftsutdata och bygga instrumentpaneler för att ge olika vyer av databasen. Sökande med kunskap om maskininlärning och statistik kommer att designa nya uppgifter för att förhöra och visualisera data.

Om dig

Du ska ha visat erfarenhet av python, särskilt inom objektorienterad programmering och databasdesign. Du ska vara mycket intresserad av strukturell biologi och strukturell bioinformatik. Du ska ha erfarenhet av maskininlärning och statistik.

Din arbetsplats

I gruppen Data-Driven Determination of Macromolecular Structures (d3ms) vid Linköpings universitet utvecklar vi datadrivna metoder för att bestämma och analysera makromolekylära strukturer, med fokus på strukturell oordning och dynamik i samband med biomedicinska tillämpningar. Ett av våra primära fokus är att utveckla metoder för hantering av multidataset och för att integrera data från kristallografi och cryo-EM som drar fördel av den ständigt ökande datainsamlingskapaciteten för dessa tekniker. Detta ämnesområde innebär att vi använder en mängd olika metoder för statistisk, datavetenskap och maskininlärning. Vi arbetar med samarbetspartners över hela världen för att tillämpa våra metoder på spetsforskningsprojekt och experimentella data, och tror på att utveckla allmänt tillämpliga öppna verktyg och paket som kan användas av det bredare forskarsamhället. Som en del av d3ms-gruppen kommer du att ingå i en multidisciplinär och kollaborativ forskargrupp som bryter ny mark inom strukturbiologi.

Vi är baserade på bioinformatikavdelningen inom Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet. Vår forskargrupp är en del av programmet Data-Driven Life Sciences (DDLS) och det nationella nätverket SciLifeLab, som ger tillgång till nationella beräkningsresurser, expertis och utbildningsmöjligheter. Det svenska nationella superdatorcentret som är placerad på Linköpings universitetscampus ger ytterligare tillgång till beräkningsresurser.

SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med totalt 3,1 miljarder SEK (~300 M€) från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations datadrivna forskare inom livsvetenskaper och att skapa globalt ledande beräknings- och datavetenskapliga förmågor inom livsvetenskaper i Sverige. Programmet koordineras av SciLifeLab, en rikstäckande forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. DDLS-programmet främjar interdisciplinärt samarbete och engagemang med industri, sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP, i syfte att överbrygga livs- och datavetenskaperna.

Om anställningen

Särskild visstidsanställning, 100%, under tre månader sommaren 2023.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 17 april 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen “Ansök” här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Nicholas Pearce

Biträdande universitetslektor

nicholas.pearce@liu.se

Last updated: 2023-03-30

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)