Forskningsingenjör inom translationell analys av proteinbiomarkörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Application deadline

January 7, 2021Forskningsingenjör inom translationell analys av proteinbiomarkörer

Kungliga Tekniska Högskolan
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa 

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab, https://www.scilifelab.se/) är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA sekvensering, genexpressionanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter är att utföra immunoanalyser med olika teknologier av humana plasmaprover i stor skala, detta i syfte att undersöka molekylära signaturer för sjukdom respektive hälsa.

Arbetet är en del av faciliteten för Translational Plasma Profiling, vilka erbjuder olika analysmetoder till facilitetens användare för att storskaligt undersöka proteinuttryck i humana provmaterial såsom blodplasma.

Vi erbjuder

  • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
  • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

  • Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens. Exempel bioteknik, bioinformatik, beräkningsbiologi eller andra relevanta områden.
  • Du bör ha en utmärkt förmåga till kommunikation (både skriftlig och verbal).
  • Du ska motiveras av att arbeta i team och med interdisciplinära projekt.
  • Du bör ha hög ämnes- och yrkesskicklighet.
  • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Meriterande

  • Erfarenheter och färdigheter av laborarbete med Luminex, Olink, eller ELISA

Personliga egenskaper

För att trivas och lyckas i yrkesrollen är det viktigt att du är kommunikativ och är bra på att samarbeta då du har många kontakter i ditt arbete. Vidare kan du arbeta självständigt och är mål- och resultatorienterad,

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 

Tidsbegränsad anställning i upp till 6 månader.

Anställningen gäller tillsvidare eller tidsbegränsas enligt avtal.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Last updated: 2020-12-16

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)