Gruppchef för SciLifeLab Site Support Campus Solna

KTH

Application deadline

August 18, 2023Gruppchef för SciLifeLab Site Support Campus Solna

Avdelningen för SciLifeLab, Verksamhetsstödet vid KTH

Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.

SciLifeLab är ett nationellt samarbete och resurs initierat av fyra universitet: Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, där avancerad teknik med bred kompetens inom translationell medicin, miljöforskning och molekylär biovetenskap kombineras. SciLifeLab har sedan 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som forskningsinfrastruktur för att stödja forskare nationellt samt vara internationellt ledande i storskaliga analyser inom molekylära biovetenskaper för forskning inom hälsa och miljö. Verksamheten i Stockholm är lokaliserad till SciLifeLabs lokaler vid Campus Solna (CS) nära Karolinska Institutet i Solna. SciLifeLab CS är ett samarbete mellan de tre universitet i Stockholm som har valt att placera högteknologisk infrastruktur och ett stort antal internationellt erkända forskargrupper under samma tak. CS är den största av åtta SciLifeLab sites och är arbetsplats för idag ca 1300 personer.

Arbetsplatsen för anställningen som Gruppchef för SciLifeLab Site Support är Campus Solna och anställningen tillhör Avdelningen för SciLifeLab Administration vid verksamhetsstödet på KTH (VS).

Arbetsuppgifter

Anställningen som gruppchef för SciLifeLab Site Support Campus Solna är en ny operativ chefstjänst för att leda Site Support gruppen (SiSu-CS), det lokala verksamhetsstödet som ansvarar för driften av Campus Solna. Gruppchefen rapporterar i sitt dagliga arbete till föreståndaren för Campus Solna som ansvarar för ledning av operativ och vetenskaplig verksamhet vid Campus Solna. SiSu-CS ingår i KTH:s VS avdelning för SciLifeLab, vilken gruppchefen kommer tillhöra och där rapportera till avdelningschefen.

Gruppchefen har personalansvar och arbetsleder SiSu-CS som består för närvarande av 7 personer. Det innebär koordinering av infrastruktur och service för att effektivt och professionellt stödja kärnverksamheten. Gruppens uppdrag inkluderar samordning, initiering, hantering och övervakning när det gäller fastighetsfrågor, lokalfrågor, teknisk support, brand-, kemikalie- och laboratoriesäkerhetsfrågor, arbetsmiljö-, miljö- och hållbarhetsfrågor, disk- och avfallshantering samt post- och godsmottagning. Delar av verksamhetens uppdrag utförs av inhyrd personal, vars uppdrag gruppchefen är delaktig i att definiera. I rollen ingår även att samverka med andra stödfunktioner baserade vid Campus Solna så som IT, Data Center och SciLifeLabs nationella verksamhetsstöd Operations Office.

I gruppchefens ansvar ingår att ansvara för administration och operativa frågor inklusive ekonomirapportering, samt att ta fram underlag för budget, lokal- och lokaliseringsfrågor, processbeskrivningar, statistik och dylikt till eller i samråd med Campus Solna föreståndare som därefter kan ta beslut eller lyfta frågan till det beslutande organet Campus Solna kommittén. Gruppchefen kan få ytterligare ansvar för olika frågor via delegation, vilket sker löpande och efter överenskommelse. Gruppchefen förväntas vara synlig, kommunikativ, kunna hantera pressade situationer och vara välkänd bland medarbetarna på Campus Solna samt för kontaktpersoner inom värduniversiteten.

Vi erbjuder

  • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
  • En central roll inom SciLifeLabs växande verksamhet, vid SciLifeLabs största site CS, med fokus på samverkan mellan universiteten, drift av gemensamt campus och utveckling av veksamhet och processer
  • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Kvalifikationer

Krav

  • Vi söker dig som har minst MSc utbildning inom för SciLifeLab relevant område och flerårig arbetslivserfarenhet inom Life Sciences.
  • Du har erfarenhet av att leda team och är en trygg, prestigelös person som har lätt att samarbeta och skapa engagemang.
  • Du har dokumenterad erfarenhet av att driva en support-organisation (liknande beskrivningen ovan) samt erfarenhet från att ha arbetat i laborativ verksamhet och inom universitetsvärlden med administration och/eller kvalitetsarbete.
  • För att du ska kunna verka i din roll krävs att du kan utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska, då verksamheten och forskningsmiljön är internationell.

Meriterande

  • PhD inom för SciLifeLab relevant område är meriterande.
  • Meriterande är även ledarskapsutbildning och goda referenser inom ledarskap. 

Som person behöver du vara initiativtagande, ha känsla för bra och snabb service, besitta personlig mognad och gott omdöme samt vara lugn och stabil i ditt ledarskap, men också handlingskraftig och diplomatisk när så krävs. Vi söker en noggrann och strukturerad person som kan leverera resultat utifrån givna mål och tidsramar och som kan skapa och bygga långsiktiga relationer. Arbetet kräver stresstålighet och tydlighet i kommunikationen inåt och utåt i organisationen. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 

Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Last updated: 2023-07-03

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)