Handläggare i arbetet att stärka Sveriges roll inom forskningsinfrastruktur och innovation

Vinnova

Application deadline

May 19, 2022Handläggare i arbetet att stärka Sveriges roll inom forskningsinfrastruktur och innovation

Hur kan forskningsanläggningarna SciLifeLab eller MaxIV och ESS i Lund stärka Sverige som ledande forsknings- och innovationsnation? Agerar vi tillräckligt för att driva internationellt samarbete och öka vår konkurrenskraft? Går utvecklingen mot hållbara mål? Vi söker dig som vill vara med och koordinera Vinnovas framtida strategi och utveckling av systemet kring forskningsinfrastruktur.

VI ERBJUDER
Vi erbjuder en spännande tjänst där du får möjlighet att påverka och bidra till erfarenhetsutbyten mellan flera aktörer och perspektiv, samtidigt som du utvecklar din egen kunskap inom området forskningsinfrastruktur.

Hos oss får du möjlighet att arbeta brett med forskning och innovation, med särskilt fokus på att koordinera och utveckla Vinnovas nuvarande och framtida uppdrag inom forskningsinfrastrukturområdet. Samtidigt får du möjlighet att bredda ditt nätverk i Sverige och internationellt.

Vid din sida kommer du att ha engagerade kollegor med specialistkompetens inom flera olika områden. Vi har ett öppet och innovativt arbetsklimat där idéer och diskussioner uppmuntras. Vår arbetsplats är formad utifrån värden som respekt, ansvarstagande och mod.

ROLLBESKRIVNING
Vinnova samlar akademi och näringsliv för att strategiskt utveckla och tillgängliggöra Sveriges forskningsinfrastruktur. I vårt uppdrag samarbetar vi med Vetenskapsrådet och andra aktörer som nyttjar och förvaltar infrastrukturen. Det kan till exempel vara forskningsinstitut, universitet, högskolor och industribranschorganisationer.

Tillsammans med dina kollegor kommer du att planera och genomföra flera av Vinnovas framtidsinriktade satsningar. I detta ingår att initiera och främja dialog mellan offentliga och privata aktörer, både nationellt som internationellt. Du ansvarar för att koordinera initiativ och uppdrag inom forskningsinfrastruktur. Det kan handla om förmåge- och kapacitetsutveckling eller om att öka nyttjandegraden vid exempelvis distribution, finansiering, avtalsfrågor och immaterialrätt.

Utöver ansvaret för forskningsinfrastruktur stödjer du Vinnovas övergripande arbete för hållbar omställning. Du utformar erbjudanden om finansiering till forsknings- och innovationsprojekt. Du hanterar bedömningsprocesser och handlägger, vägleder och följer upp de projekt som finansieras. Vidare kommunicerar du resultaten både internt och till externa intressenter.

KVALIFIKATIONER
UTBILDNING:
-Akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område
ERFARENHET:
-Flera års erfarenhet från en kunskaps- och forskningsintensiv verksamhet, till exempel universitet, forskningsinstitut, forskande industri, forskningsfinansiär eller annan relevant myndighet
-Erfarenhet av att självständigt leda mål- och resultatinriktade projekt i en komplex och kunskapsintensiv eller tvärvetenskaplig organisation
KUNSKAPER:
-God kunskap om det svenska forsknings- och innovationssystemet
-Förståelse för vikten av nationell och internationell forskningsinfrastruktur (till exempel SciLifeLab, MAX-IV och ESS)
-Förståelse för hur samverkan kring forskningsinfrastruktur sker mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, samt insikt i dessa sektorers olika utgångspunkter och intressen
-God analytisk förmåga och kapacitet att arbeta i och leda komplexa projekt och processer
-God kommunikations- och presentationsförmåga. Kapacitet att främja konstruktiv dialog och samverkan mellan olika samhällssektorer och intressenter
SPRÅKKUNSKAPER:
-Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på båda språken.

MERITERANDE:
-Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med forskningsinfrastruktur
-Erfarenhet från internationellt arbete
-Förmåga att leda och få med dig andra i förändringsprocesser
-Erfarenhet av policyutveckling, gärna på ett nytänkande sätt

PERSONLIGA FÖRMÅGOR
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, förmågor och motivation.

Vi tror att du som söker är omvärldsorienterad och inspireras av att arbeta tillsammans med andra för att främja innovativa lösningar på komplexa utmaningar. Du kan snabbt sätta dig in i olika områden och förstå en bredd av perspektiv. Som person är du pragmatisk och initiativrik med fokus på att förändra. Du är proaktiv, lösningsorienterad och skapar lösningar med god förankring.

För att lyckas i rollen är det avgörande att kunna samarbeta med andra, både inom Vinnova, med andra svenska organisationer och internationellt. Du lyssnar in, reflekterar och bidrar prestigelöst och proaktivt med din kompetens. Du är van vid att företräda en verksamhet, att presentera inför grupp och att anpassa kommunikation efter åhörarna.

Du delar våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

PLACERING
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Vårt kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm är vår huvudarbetsplats.
Vi har moderna, aktivitetsbaserade lokaler och räknar att åtminstone hälften av arbetet förläggs till vårt kontor.

ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

OM VINNOVA
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm samt filialer i Bryssel, Tel Aviv och Silicon Valley.

Last updated: 2022-04-28

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)