IT-ansvarig SciLifeLab

KTH

Application deadline

December 12, 2022IT-ansvarig SciLifeLab

Gemensamt verksamhetsstöd vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd inom hela organisationen. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö.

Vid SciLifeLab driver enheten Data Centre den nationella verksamheten för IT och data. Enheten driver tjänster både på nationell och lokal nivå för t.ex. forskningsdatastöd, vetenskapliga databaser, mjukvara och system för operationellt stöd, samt resurser för beräkning, lagring och dataöverföring. Syftet är att effektivisera, förenkla och stärka rutiner vid SciLifeLab så att forskare och infrastrukturenheter inom livsvetenskap i Sverige kan få en bra och effektiv service, med starkt stöd för IT och datahantering i god samordning med universitet och nationella e-infrastrukturer.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en IT-ansvarig som ska arbeta vid SciLifeLab Data Centre i Solna, placerad vid KTH IT, med uppdrag att ansvara för IT-frågor och IT-samordning för SciLifeLab. SciLifeLab är en komplex miljö där personalen arbetar i daglig samverkan mellan olika universitet. Den person vi nu söker kommer ta ansvar för uppbygganden av nya rutiner för IT-hanteringen inom SciLifeLab, över organisationsgränserna och i nära samverkan med lärosätena, vad gäller gemensam verksamhetsplanering, budgetering och tjänstekatalog, men även samordning av rutiner för drift och support vid lokal och nationell verksamhet. I tjänsten ingår även personalansvar för ca 10 personer, både omplacerad existerande personal och nya anställningar, som kommer utgöra en ny grupp inom organisationen.

Du kommer vara centralt placerad i Sveriges främsta infrastruktur för forskning i livsvetenskaperna. Hos oss har du möjlighet att aktivt påverka hur IT integreras i framtidens hälso- och miljöforskning, och arbeta för öppenhet, reproducerbarhet och största möjliga vetenskapliga genomslag för de stora mängder forskningsdata som genereras vid SciLifeLab.

Tjänsten är placerad vid SciLifeLab Campus Solna och tillhör organisatoriskt KTH:s centrala IT-avdelning. Du kommer arbeta i ett team med forskare, ingenjörer, data stewards och systemutvecklare och rapportera till IT-chefen vid KTH GVS.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Relevant högskole- eller universitetsexamen inom IT eller annat område som arbetsgivaren ser som relevant.
 • Gedigen erfarenhet från omfattande samordning och/eller projektledning av komplexa IT-miljöer från arbete i biomedicinskt företag, offentlig verksamhet eller högskola/ universitet.
 • Dokumenterad erfarenhet av rapportering och färdigheter i samordning och kommunikation samt förmåga att dokumentera pågående arbete.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal såväl som i skrift krävs för det dagliga arbetet.

Meriterande

 • IT-branschorienterad utbildning avseende ramverk, metoder, efterlevnad (Infosäk/GDPR) och ekonomi m.m.
 • Kunskap om rutiner och regelverk vid svenskt universitet gällande IT-tjänster, inklusive hantering av persondata och informationssäkerhet.
 • Kunskap om rutiner och regel vid svenskt universitet gällande avtal, upphandlingar, och interaktioner med kommersiella aktörer.
 • Kunskap eller intresse av biomedicinsk forskning och infrastruktur.
 • Kunskap om hårdvaru- eller mjukvarusystem som används inom livsvetenskaperna.

Vi söker dig som är driven, initiativtagande och med förmåga att samordna, strukturera och samverka på alla nivåer. Du har förmåga att självständigt driva ditt eget arbete och samtidigt trivs du med att samarbeta med kollegor inom olika fält. Du är prestationsorienterad och har ett intresse av att stödja svensk forskning inom datadriven livsvetenskap. Slutligen söker vi dig som trivs att jobba i en komplex miljö och organisation och har ett brinnande intresse av att bidra till IT-utvecklingen av Sveriges största och främsta universitet för teknisk forskning och utbildning.

Last updated: 2022-11-09

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)