IT-koordinator

KTH

Application deadline

April 20, 2022IT-koordinator

Gemensamt verksamhetsstöd vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stödja universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö.  

Vi söker en person som ska arbeta vid SciLifeLab Data Centre i Solna, med uppdrag att ansvara för IT-frågor och forskningsdatahantering för SciLifeLabs teknologiplattformar och svenska life-science forskare. Vi har ett nationellt uppdrag och driver t.ex. den svenska nationella dataportalen för Covid-19 samt frågor om FAIR, öppen vetenskap och datadriven forskning. Här kommer du att vara centralt placerad i Sveriges främsta infrastruktur för forskning i livsvetenskaperna. Hos oss har du möjlighet att aktivt påverka hur IT integreras i framtidens hälso- och miljöforskning, och arbeta för öppenhet, reproducerbarhet och största möjliga vetenskapliga genomslag för de stora mängder forskningsdata som genereras vid SciLifeLab. Tjänsten är placerad vid SciLifeLab Campus Solna och tillhör organisatoriskt KTH:s centrala IT-avdelningen, som även organiserar IT-support för Campus Solna.

Arbetsuppgifter

SciLifeLab Data Centre söker en person med god erfarenhet av tekniska, ekonomiska och juridiska processer kring IT i universitetsmiljö och inom forskningsservice, för samordning av arbetet kring IT-tjänster. En del av dessa tjänster är på nationell nivå genom samverkan mellan de lärosäten som ingår i SciLifeLab-samarbetet, och en del av arbetet rör lokala tjänster, framförallt vid SciLifeLab Campus Solna. Dessa tjänster inkluderar forskningsdatastöd, vetenskapliga databaser, mjukvara och system för operationellt stöd, samt resurser för beräkning, lagring och dataöverföring. Syftet är effektivisera, förenkla och stärka rutiner vid SciLifeLab så att användare kan få en bra och effektiv service med starkt stöd för IT och datahantering i god samordning med universitet och e-infrastrukturer.

Du kommer vara ansvarig för samordning av kommunikation, planering och uppföljning angående IT-tjänster, dels inom SciLifeLab och med de ingående lärosätena, t.ex. gällande datahantering, systemtjänster med användare vid olika organisationer, avtal med leverantörer, informationssäkerhet, behovsinventeringar, nationella samarbeten med e-infrastrukturer, etc. Av särskild betydelse är arbetet kring IT-stöd och planering, där ett nära samarbete krävs med KTH IT centralt, den lokala IT-supportgruppen, SciLifeLab Data Centre samt Campus Solna ledningen.

Du kommer arbeta i ett team med forskare, ingenjörer, data stewards och systemutvecklare, mitt i SciLifeLabs nationella forskningsinfrastruktur, och integrerad vid KTH:s centrala IT-avdelning med spetskompetens för storskalig drift, infrastruktur, support och systemutveckling vid Sveriges största tekniska universitet.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

Sökande ska ha universitetsexamen i ämne med anknytning till tjänsten.

Utöver detta krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet från arbete med IT-tjänster vid svensk myndighet eller universitet
 • Dokumenterad erfarenhet av rapportering
 • Dokumenterade färdigheter i samordning och kommunikation, och förmåga att dokumentera pågående arbete
 • Uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. 

Meriterande

 • Kunskap om rutiner och regelverk vid svenskt universitet gällande IT-tjänster, inklusive hantering av persondata och informationssäkerhet.
 • Kunskap om rutiner och regel vid svenskt universitet gällande avtal, upphandlingar, och interaktioner med kommersiella aktörer
 • Kunskap eller intresse av biomedicinsk forskning och infrastruktur.
 • Kunskap om hårdvaru- eller mjukvarusystem som används inom livsvetenskaperna.
 • Förmåga att arbeta både individuellt och i samarbete med kollegor i olika fält
 • Driftighet, initiativförmåga och ett intresse av att stödja svensk forskning inom datadriven livsvetenskap.
 • Kunskap inom ekonomistyrning och budgetarbete.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 

Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Last updated: 2022-04-06

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)