Junior forskare inom farmaceutisk tumörbiologi

Uppsala University

Application deadline

March 5, 2024Junior forskare inom farmaceutisk tumörbiologi

Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Beskrivning

Tjänsten är placerad i seniorprofessor Lars-Gunnar Larssons forskargrupp. Forskargruppen är fokuserad på studier av funktion, reglering och targeting av onkproteinet MYC, som spelar en mycket viktig roll i tumörutveckling. I gruppen studeras bland annat MYC:s transkriptionella funktion, interaktioner med cofaktorer, reglering via ubiquitinering, targeting av MYC via små molekyler och MYC:s roll i tumörutveckling med hjälp av djurmodeller.

Arbetsuppgifter

Projektet rör utvecklande av inhibitorer av MYC i form dels av molekyler som hämmar MYC:s bindning till den obligatoriska partnern MAX och dels PROTACs riktade mot MYC. Flera serier av molekyler som binder direkt till MYC och motsvarande PROTACs är under utveckling i samarbete med SciLifeLab och läkemedelsbolag. Arbetsuppgiften blir att genom screens identifiera, karakterisera och validera förbättrade analoger av dessa molekyler. Detta görs med hjälp av olika protein/protein-interaktions-assays, såsom isPLA, split luciferas-assays, ubiquitinerings- och degraderings-assays, cellproliferation/viabilitets-assays, genexpressions-analyser, samt olika tumörmodeller in vitro och in vivo.

Kvalifikationskrav

  • Doktorsexamen i farmaceutiskt, biomedicinskt eller angränsande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden.
  • Den sökande ska ha starka meriter som experimentalist inom cell- och molekylärbiologiska, biokemiska och farmaceutiska metoder. Detta inkluderar metoder för att studera proteininteraktioner, cellodling och cellbaserade metoder, mikroskopi och andra imaging-tekniker, immunhistokemi, western blot analys, och genexpressionsanalyser. Av särskild vikt är erfarenhet av transgena, syngena och xenogena tumörmodeller i möss. Vidare ska du ha dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar samt en track record av publikationer i internationella refereegranskade tidskrifter.
  • Sökanden skall ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga till teamwork, men även kunna arbeta och uthålligt driva projekt självständigt. Vidare bör sökanden vara nyfiken, kreativ, initiativtagande, och relationsskapande. Sökanden skall ha utmärkt organisatorisk förmåga, kunna strukturerat arbeta med många samtida projekt, lösa förväntade och oväntade komplexa problem, samt vara flexibel. Utmärkta kunskaper i engelskt tal och skrift är ett krav.

Ansökan bör innehålla 1) ett personligt brev med beskrivning av forskningsintresse, 2) CV inkluderande utbildning, examina, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser, 3) En komplett publikationslista, 4) Sammanfattning av nuvarande och tidigare arbete (max två sidor), 5) tre rekommendationsbrev.

Den sökande kommer att bedömas utifrån utbildning och tidigare erfarenhet, relevans för projektet, publikationer och track record, motivation och samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • Erfarenhet av isPLA samt erfarenhet olika typer av tumörmodeller i möss inklusive cancerbehandling av möss via olika administrationsvägar.
  • Kunskap och erfarenhet inom ämnesområdena MYC-biologi och cellulär senescens.
  • Erfarenhet av lab management, kemikaliearbete inklusive risk-klassificering, arbete i KLARA-systemet.
  • Erfarenhet av att skriva etiska ansökningar för djurförsök.
  • Erfarenhet av handledning av studenter.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader. Omfattningen är 20%. Tillträde 2024-03-11 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Lars-Gunnar Larsson, e-post Lars-Gunnar.Larsson@uu.se

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren, e-post marina.ronngren@.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2024, UFV-PA 2024/473.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Last updated: 2024-02-14

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)