Kommunikationsansvarig till SciLifeLab

KTH Royal Institute of Technology

Application deadline

January 19, 2021Kommunikationsansvarig till SciLifeLab

SciLifeLab är ett forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på alla stora lärosäten i landet. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö. Anställningen ligger formellt vid Gemensamt Verksamhetsstöd på KTH, men arbetsplatsen är på Campus Solna nära Karolinska Institutet. Det totala antalet personer inom SciLifeLab i Solna är idag ca 1000

Om rollen

Är du vass på att arbeta fram budskap och riktning för kommunikation med siktet inställt på övergripande verksamhetsmål? Vill du leda kommunikationsarbetet i en dynamisk forskningsorganisation där du får jobba med såväl operativa kommunikationsprojekt som med att vägleda och ge återkoppling till medarbetare? Då är du personen vi söker.

Vi erbjuder en utvecklande, kreativ och ansvarsfull roll som kommunikationsansvarig för SciLifeLab – ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige. Utöver att koppla samman ett stort antal forskargrupper, fungerar centret som nationell resurs för spjutspetsteknologier inom exempelvis läkemedelsutveckling, geneditering och mikroskopi. SciLifeLab är också värd för det nationella forskningsprogrammet mot Covid-19 och den nya miljardsatsningen Data-Driven Life Science.

Du kommer att ansvara för att i samråd med verksamhetschefer, ledningsgrupp och kommunikationsteam utforma kommunikationsstrategier för centret, projektleda och genomföra kommunikationsinsatser, vetenskapliga event samt löpande samordna arbetet inom kommunikationsenheten.

Så jobbar kommunikationsteamet

SciLifeLab:s kommunikationsenhet utgörs idag av en driven och engagerad kvartett med uppdrag att informera om och skapa intresse för SciLifeLabs verksamhet både externt och internt. Den primära målgruppen är det livsvetenskapliga forskarsamhället i Sverige och internationellt, men budskapen kan även rikta sig till exempelvis myndigheter, beslutsfattare eller studenter. Teamet är en del av det nationella Verksamhetskontoret (Operations Office) och stödjer också dessa kollegor och vår ledningsgrupp i de olika kommunikationsfrågor som uppstår – både operativt och strategiskt. Inom SciLifeLab sätts högt värde på den unika kompetens som kommunikatörer bidrar med!

Kvalifikationer

Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av kommunikationsarbete och med dokumenterad vana av projektledning. Att utforma strategier och hantera budget för kommunikation är du också väl bekant med. Du har samtidigt en bred bakgrund inom kommunikation, från innehållsproduktion till formgivning till publicering i olika kanaler, och hugger gärna i det där behövs. Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat inom universitetsvärlden eller annan kunskapscentrerad organisation, alternativt med kommunikation av ämnen närliggande SciLifeLab:s verksamhetsområde, exempelvis medicin, miljö eller teknik. Har du dessutom haft en arbetsledande roll är det ett stort plus.

För att passa i rollen bör du vara initiativtagande, flexibel och van att driva egna frågor i en verksamhet. Du är lyhörd för din organisations mål och behov, men är samtidigt inte rädd att utforska nya grepp och format. Som person har du lätt för att skapa kontakter och entusiasmera andra.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontakt

Jenny Alfredsson
Tf. Verksamhetschef Operations Office
jenny.alfredsson@scilifelab.uu.se

Last updated: 2020-12-17

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)