Kvalificerad systemadministratör (tidsbegränsad anställning)

Stockholm University

Application deadline

June 19, 2020Kvalificerad systemadministratör (tidsbegränsad anställning) 

Institutionen för biokemi och biofysik (DBB, Stockholms universitet) vid Science for Life Laboratory i Stockholm söker en Kvalificerad systemadministratör för att utveckla, installera och underhålla avancerade datasystem främst vid SciLifeLab i Solna, men även i mindre omfattning vid DBB i Frescati.

Arbetsuppgifter

Halva tjänsten innebär att installera och underhålla webbservrar för bioinformatik, arbetsstationer och filservrar som körs med Linux. Användarstöd åt forskare som utvecklar nya algoritmer, databaser och webbservrar inom bioinformatik samt använder beräkningskluster.

Andra halvan innebär installation och underhåll av studentdatorer i vår datorsal i Frescati, samt av datorer som är kopplade till bl a vår NMR-utrustning (Linux). Även stöd för övriga forskare inom biokemi och biofysik som geografiskt sitter på Science for Life Laboratory ingår i tjänsten. Dessa forskare använder även andra operativsystem.

Kvalifikationer

Kandidaten ska ha examen i datalogi eller närliggande områden. Vidare ska kandiaten även ha erfarenhet av underhåll och installation av linuxsystem. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid professionell erfarenhet att på egen hand ta hand om datorsystem.

Vikt kommer också läggas vid samarbetförmåga, programmeringserfarenhet och vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller ett tidsbegränsat vikariat till och med 2021-12-05. Tillträde snarast.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av professor Arne Elofsson, arne.elofsson@dbb.su.se, professor Erik Sonnhammer, erik.sonnhammer@dbb.su.se, eller administrativ chef Ann Nielsen, ann_n@dbb.su.se

Last updated: 2020-06-05

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)