Lektor i preklinisk proteomik med inriktning mot monogena sjukdomar

KTH

Application deadline

March 26, 2021Lektor i preklinisk proteomik med inriktning mot monogena sjukdomar

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa 

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Preklinisk proteomik med inriktning mot monogena sjukdomar.


Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar studier av samband mellan förändringar i en specifik gen och medföljande sjukdom inklusive kliniskt relevanta parametrar som kan förbättra vården, leda till utveckling av specifika diagnostiska, prediktiva och prognostiska tester, och nya terapier, för relaterade sjukdomar. Det syftar till att utveckla metodik, där både experimentella och teoretiska aspekter åsyftas, för att via analys av människans byggstenar kunna kartlägga molekylära skillnader mellan friska och sjuka patienter, samt använda kunskapen för att utveckla biotekniska applikationer för klinisk användning. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att leda utbildningsverksamhet och pedagogisk utveckling, samt genomföra undervisning av hög internationell kvalitet på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom området för preklinisk proteomik. I anställningen ingår att skapa en internationellt högklassig forskningsverksamhet inom ämnesområdet, inkluderande utveckling av ny hållbar metodik som kan leda till framtagande av kliniska applikationer för diagnostik, uppföljning av sjukdomsprogression och/eller behandlingseffekt hos patienter med monogena sjukdomar. Målet är att både arbeta med specifika frågeställningar men också kombinera och integrera experimentella data, härrörande från olika teknologiplattformar, med teoretiska analysmetoder och bioinformatik för kartläggning av sjukdomstillstånd.  Lektorn förväntas genom sitt arbete bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.


Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, inkluderande erfarenhet av att leda utbildningsverksamhet och pedagogisk utveckling.
  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad bland annat genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande och deltagande i forskningssamarbeten.
  • förmåga att samverka med det omgivande samhället, exempelvis samverkan med klinisk verksamhet och läkemedelsindustri.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • erfarenhet av att handleda postdoktorer, doktorander och studenter på grundläggande och avancerad nivå.
  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
  • samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

AnställningsformTillsvidareanställning
Anställningens omfattningHeltid
TillträdeSnarast
LöneformFast lön
Antal lediga befattningar1
Sysselsättningsgrad100%
OrtStockholm eller Solna
LänStockholms län
LandSverige
ReferensnummerVL-2021-0029
KontaktCecilia Williams, prefekt, 08 790 98 91, cwil@kth.se
Stefan Ståhl, proprefekt, 08-790 96 26; ssta@kth.se
Publicerat2021-03-03
Sista ansökningsdag2021-03-26

Last updated: 2021-03-04

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)