Postdoctoral researcher position in (bio)organic chemistry and mass spectrometric chemical biology

Uppsala University

Application deadline

September 22, 2023Postdoctoral researcher position in (bio)organic chemistry and mass spectrometric chemical biology

Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Faculty of Chemistry, Department of Chemistry – BMC

Uppsala University is a comprehensive research-intensive university with a strong international standing. Our ultimate goal is to conduct education and research of the highest quality and relevance to make a long-term difference in society. Our most important assets are all the individuals whose curiosity and dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting workplaces. Uppsala University has over 54,000 students, more than 7,500 employees and a turnover of around SEK 8 billion.

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer arbetar på institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida
https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning

En postdoktortjänst för kemisk syntes av kemoselektiva prober finns tillgänglig i forskargruppen som drivs av universitetslektor Daniel Globisch. Globischs forskargrupp

är internationell och bedriver tvärvetenskaplig forskning på hög nivå. Forskningen fokuserar på att utveckla nya kemiskbiologiska metoder för att förbättra metabolomikbaserad forskning (Relevant litteratur: Angew. Chem. Int. Ed. 202160, 23232, Angew. Chem. Int. Ed. 201857, 13805, Chem. Sci. 202314, 5291, Chem. Comm. 202359, 5843). Detta forskningsområde befinner sig i gränssnittet mellan biologi och kemi med en kombination av kemisk syntes, masspektrometrisk analys av metaboliter i biologiska prover, tekniker inom kemisk biologi och undersökningen av mikrobiom-metabolism. Detta projekt är i nära samarbete med Johannes Hovs laboratorium från Oslo Universitetssjukhus och Universitetet i Oslo i Norgesom syftar till att undersöka metabolomiska förändringar i leversjukdomen primär skleroserande kolangit (PSC). PSC är starkt kopplat till tarminflammation, vilket ger en stark grund för att fokusera särskilt på potentiella mikrobiella metaboliter. Vår forskargrupp söker en motiverad och entusiastisk postdoktor med stort driv och forskningsintresse för att stärka de pågående forskningsprojekten för att utveckla nya kemoselektiva metoder.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter  

Postdoktorn kommer att arbeta med att utveckla nya metoder för analys av metaboliter med masspektrometri och kemoselektiv metabolomik tekniker. Efter utveckling kommer metoder använd för upptäckten och analys av mikrobiom metaboliter och biomarkör för leversjukdom. Postdoktoren arbetet kommer inkludera kemisk syntes, analys och datahantering, exakt dokumentation samt samarbet med doktorander, studenter och laboratorium av Johannes Hov. Postdoktorstjänsten innefattar 100% forskning.

Kvalifikationskrav

För anställning krävs en doktorsexamen och expertis inom minst två av följande områden; (Bio)organisk Kemi, Kemisk biologi samt masspektrometrisk analys av biologiska prover. PhD-examen måste ha mottagits inom tre år vid anställning tidpunkten. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna utveckla projektet. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, krävs. Sökande bör även ha en mycket god samarbetsförmåga. Personlig lämplighet kommer tas i särskild beaktan under urvalsprocessen.

Önskvärt
Resultat från IELTS eller TOEFL eller motsvarande är önskvärt i ansökan.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Universitetslektor Daniel Globisch, daniel.globisch@kemi.uu.se, +46 18 471 36 30

Välkommen med din ansökan senast den 22 september 2023, UFV-PA 2023/3049.

Please do not send offers of recruitment or advertising services.

Submit your application through Uppsala University’s recruitment system.

Last updated: 2023-08-24

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)