Postdoktor i Kryo-elektronmikroskopi

Stockholm University

Application deadline

May 3, 2024Postdoktor i Kryo-elektronmikroskopi   

vid Institutionen för biokemi och biofysik.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Vi söker en postdoktor för att studera, med hjälp av cryo-EM, polyclonala och monoklonala antikroppar samt andra proteiner som spelar en roll i autoimmun skjukdomar i Dr. Marta Carronis grupp, som ligger vid SciLifeLab. Kandidaten kommer att arbeta nära med medlemmar av Cryo-EM Facility på SciLifeLab (Stockholm, Sverige) och kommer att ha tillgång till två Titan Krios (utrustade med Gatan Bioquantum-K3-kameror och CetaD för elektrondiffraktion), en Talos Arctica (Falcon 3 och K2), ett kraftfullt GPU-datorkluster samt advancerade utrystning Chameleon för provpreparat. Postdoktorn kommer få tillgång till laboratoriets utrustning för protein proteinuttryck och rening med bacterier eller celler. SciLifeLab erbjuder tillgång till ett antal andra faciliteter som superupplöst fluorescensmikroskopi, sammansatt screening, NMR och strukturell masspektrometri som erbjuder många möjligheter att lära sig, utforska banbrytande tekniker och att samarbeta med olika experter. Dessutom, kommer kandidaten att samarbeta med medlemmar av immuloger på SciLifeLab, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Projektbeskrivning

Projektet är en del av det stora projektet ”Kryo-EM i biomedicinska applikationer & läkemedelsutveckling” och syftar till att ta itu med följande frågor. Kan vi utveckla ett system för att använda kryo-EM som metod för antikroppar-antigen analys på en individnivå? Kan vi använda kryo-EM för att förstå och utveckla specifika monoklonala antikroppar eller andra läkemedel för autoimmunsjukdomar? Mer specifikt, kan vi få atomisk information och mekanism på hur autoantikroppar interagerar med sina målproteiner i cellerna och hur orsakar symptomen? Vi strävar efter att förstå atomistiska mekanismer för autoimmunitet i individlandskapet.

Arbetsuppgifter

Rollen omfattar främst forskning. Kandidaten kommer också att behöva hjälpa till i handledningen av en doktorand och kommer att vara involverad i viss undervisning. Postdoktorn förväntas ta ledningen och ansvara för experimentell design och laboratoriearbete, samt tolkning av data, datahantering, skrivande och publicering, i samarbete med projektgruppen.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Postdoktorn ska ha en doktorsexamen i biofysik, kemi, molekylärbiologi eller liknande områden med gedigen erfarenhet av proteinproduktion, bestämning av proteinstruktur med hjälp av cryo-EM-enkelpartikelanalys och modellbyggande. Erfarenhet i molekulär biologi för proteinkonstruction och  biokemiskalika funktionella är meriterande. Goda kommunikationsförmåga på engelska, i både tal och skrift krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-06-01.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Marta Carroni, marta.carroni@dbb.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2024-05-03

Last updated: 2024-04-25

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)