Postdoktor inom in situ sekvenseringsbaserad karakterisering av tumörer

Stockholm University

Application deadline

September 18, 2023Postdoktor inom in situ sekvenseringsbaserad karakterisering av tumörer

Stockholm

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2023-09-18

SciLifeLab (www.scilfelab.se) är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA sekvensering, genexpressionsanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska postdoc att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik. Bioinformatik och systembiologi är centrala aktiviteter inom centret, och en betydande del av personalen vid SciLifeLab arbetar inom dessa områden.

Projektbeskrivning

Rumsligt upplösat omik (spatial omics) är ett snabbt växande område som ger nya insikter i vävnaders och organs rumsliga organisation på molekylär nivå. Mats Nilssons forskargrupp utvecklar ny tekniker inom spatial omics och tillämpar dem inom olika forskningsområden. Ett område som är särskilt intressant att studera är cancer tumörer då de har en mycket divers och komplex cellulär organisation. Med stöd av ett särskilt anslag från Vetenskapsrådet finns det en ledig plats för en postdoktor vid Mats Nilssons grupp inom spatial single-cell multi-omics, med tillämpning inom cancer. Projektet kommer att inriktas på att utveckla användbara analysmetoder för klinisk onkologisk forskning.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn skall delta i forskningsprojekt och också aktivt delta och bidra till allmänna gruppaktiviteter och ansvarsområden. Till arbetsuppgiften hör att leda spatial omics projekt inom onkologi, särskilt för analys av bröstcancertumörer. Postdoktorn ansvarar för att tolka ISS data och andra spatial omics data, och koppla till klinisk patologi.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen skall ha gjort inom ett relevant fält, tex cellbiologi, molekylärbiologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, bioteknik, bioinformatik eller liknande. Den sökande skall också ha en läkarexamen eller liknande. Tidigare arbete inom cancerforskning är ett krav, och klinisk patologi erfarenhet är starkt meriterande. Den sökande bör tycka om att lära sig nya metoder och bör kunna visa att denne kan slutföra projekt inom en fastställd tidsram. Utmärkta kunskaper i interpersonella frågor, organisationsförmåga, kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska är nödvändiga. Tonvikten kommer att läggas på ansvarstagande, flexibilitet, lagarbete och förmåga att lösa problem.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Nilsson, mats.nilsson@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2023-09-18

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=21757&rmlang=SETillbaka till lediga jobbAnsök

Last updated: 2023-09-12

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)