Postdoktor inom maskininlärning för kryoelektronmikroskopi

KTH

Application deadline

May 13, 2022Postdoktor inom maskininlärning för kryoelektronmikroskopi

Skolan för teknikvetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Kryoelektronmikroskopi (kryo-EM) för enkelpartiklar är en tomografisk metod för datorrekonstruktion av biomolekylers 3D-struktur utifrån elektronmikroskopibilder. De senaste åren har detta haft en betydande inverkan på strukturbiologi i allmänhet och på läkemedelsutveckling i synnerhet. Nuvarande metoder för 3D-rekonstruktion fungerar endast på relativt rigida biomolekyler men dessa har ofta en inbyggd flexibilitet som är av intresse för strukturbiologin då förändringar i atomstrukturen bestämmer molekylens biologiska funktion. Detta postdoktorprojekt kommer att fokusera på utvecklingen av datordrivna apriorimodeller för atomstrukturer med hjälp av domänadapterade neuronnät tränade på simulationer från molekylärdynamik. Dessa apriorimodeller kommer sedan användas för att skatta atommodeller och deras trajektorier utifrån kryo-EM-bilder.

Denna position är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Arbete i Stockholm med närhet till naturen

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Erfarenhet med maskininlärningsmetoder
 • Kreativitet
 • Självständighet
 • Samarbetsförmåga

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Kunskaper om och erfarenhet med djupinlärningsverktyg som PyTorch, Jax eller TensorFlow
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max 2 sidor lång. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Last updated: 2022-04-28

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)