Projektkoordinator till Human Developmental Cell Atlas projekt (tidsbegränsad anställning)

Stockholm University

Application deadline

February 9, 2024Projektkoordinator till Human Developmental Cell Atlas projekt (tidsbegränsad anställning)

   

vid Institutionen för biokemi och biofysik.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att planera och driva ovan forskningsprojekt genom att designa experimentplanen, koordinera alla involverade grupper, organisera möten, och dokumentera all relevant administration. Särskilda arbetsuppgifter inom delprojektet involverar även att göra en stor mängd kryosnitt, och anatomiska annoteringar av embryonal vävnad.

I uppgifterna ingår även handledning av projektstudenter, att interagera med övriga internationella projektmedlemmar, att presentera projektets progress samt sammanställning av resultat i rapporter och i manuskript. Deltagande i allmänna gruppaktiviteter och vissa ansvarsområden vid institutionen ingår också i denna roll.

Projektbeskrivning:

Projektkoordinator till Human Developmental Cell Atlas projekt – Spatiell Kartläggning av Tidig Embryonalutveckling i Människa. Att veta vilka celler som bygger upp vår kropp, var olika cellslag finns och hur vi utvecklas från embryostadiet är fundamentalt för att kunna jämföra och bättre förstå hur sjukdomar uppstår. Avancerade atlaser av hur musen utvecklas på cellulär nivå finns idag, men sådana saknas för människan. Vi har bildat ett svenskt konsortium – Human Developmental Cell Atlas​: en omfattande molekylär atlas över mänsklig prenatal utveckling, vars mål är att beskriva varje cellslag i molekylär detalj. Ett delprojekt är att kartlägga den spatiella fördelningen av celler och organ, i tre dimensioner och över tid. Detta stora delprojekt involverar sex forskningsgrupper och behöver en projektkoordinator.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighetskrav

 1. Har avlagt en doktorsexamen inom ett relevant forskningsområde högst fem år före sista ansökningsdag.
 2. Visat vetenskaplig excellens i form av publicering i forskningstidskrifter.
 3. En välutvecklad förmåga att leda och samarbeta inom en forskningsgrupp och med andra forskningsgrupper. Självständighet i planering och genomförande av forskning.
 4. Utmärkta kunskaper i engelska språket, både skriftligt och talat.

Särskilt behörighetskrav

 • Har postdoktoral erfarenhet.
 • Kunskap om riskbedömning och etik vid hantering av material från människa är ett krav.
 • Har forskningserfarenhet inom utvecklingsbiologi och molekylärbiologi.
 • Har bra förståelse av anatomi, speciellt tidig embryonalutveckling i mus och människa.
 • Erfarenhet av att göra kryosnitt, infärgningar, och hantering av stora dataset.
 • Expertis av ett, och allmän kunskap om följande: enkelcellssekvensering, in situ sekvensering, Visium och CODEX.
 • Har samarbetat med kliniken, samt jobbat med patientvävnad så som tumör och prenatala vävnader.
 • Har lett både självständiga och grupprojekt.
 • Vana att hålla forskningspresentationer.

Meriterande

 • Programmeringskunskaper i t.ex. Python.
 • Undervisningserfarenhet.
 • Kunskaper i svenska språket.
 • Medvetenhet om mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

Personliga egenskaper som är viktiga för anställningen är att vara initiativrik, kreativ, ha utmärkt organiserings-, samarbets- och ledningsförmåga, vetenskaplig integritet, samt att vara problemlösningsorienterad. Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller 12 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av, professor Mats Nilsson, mats.nilsson@dbb.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Last updated: 2024-02-02

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)