Projektledare – nationell provservicekoordinator, Core Facilities

Gothenburg University

Application deadline

May 24, 2023Projektledare – nationell provservicekoordinator, Core Facilities

Ref PAR 2023/575

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska Akademin och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier. Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och vi är del av bland annat SciLifeLab.  Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder vi också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt. 

Biobank Core Facility arbetar med att stödja den befintliga biobanksinfrastrukturen inom Göteborgs universitet och inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Biobank Väst. Biobanksverksamheten inom Core Facilities ingår även i den av Vetenskapsrådet stödda infrastrukturen Biobank Sverige (BIS).

Som projektledare/provservicekoordinator kommer du arbeta främst inom Biobank Väst som är en enhet inom FoUUI på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Biobank Väst inrättades 2010 gemensamt av VGR och Göteborgs universitet och är en enad biobanksorganisation för hälso- och sjukvård och universitet i syfte att stödja forskning och vård i enlighet med biobankslagen.

Nationellt finnas det åtta projektledare med motsvarande uppdrag placerade vid biobanksserviceorganisationer i Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund. En del av organisationerna kommer att ha i uppdrag att driva vissa utvecklingsprojekt för att utveckla en nationellt samordnad biobankservice. I de organisationer där sådana utvecklingsprojekt finns kommer den lokala projektledaren ha en viktig roll i dessa.

Arbetsuppgifter 

Biobanksområdet är ett komplicerat område och det krävs en mycket specifik kompetens för att ge stöd till forskare som behöver tillgång till provmaterial för forskning. Stöd behövs vid planering, insamling, förvaring, uttag, samordning och harmonisering av studier på olika typer av provmaterial. Projektledaren kommer dels ha ett serviceuppdrag, dels ha en strategisk funktion som syftar till att samordna nationella studier med andra biobanksnoder och inom den egna sjukvårdsregionen. Projektledaren ska inom sitt serviceuppdrag verka som expert och rådgivare gentemot användare som finns inom vård, akademi och industri och också utgöra en kontaktyta mellan kunder, biobanksservicefaciliteter, register och analysplattformar.

Projektledaren skall även kunna leda eller delta i nationellt beslutade utvecklingsprojekt för ny operativ service och t ex ta fram och implementera nya metoder för insamling, förvaring eller utplock samt arbeta för att sätta upp service mellan biobanker för att underlätta och förbättra nationella projekt.

Lokala universitetsuppdrag och arbete inom biobanksinfrastrukturen såsom implementering och strukturellt arbete kopplat till nya biobankslagen (BBL) kan tillkomma.

Kvalifikationer 

Du skall ha 5 års arbetslivserfarenhet av biobanksverksamhet.

Du skall ha mycket god kunskap om juridik och etik som påverkar biobanksområdet.

Du skall ha masterutbildning inom naturvetenskap, medicin eller legitimerade vårdyrken.

Du skall ha erfarenhet av biomedicinsk forskning och kliniska prövningar.

Du skall ha insikt om hur forskning bedrivs inom universitet, landsting och/eller industri då uppdraget är ett utpräglat serviceuppdrag med krav på en mycket god kommunikativ förmåga för att kunna förstå hur olika forskningsprojekt ska bedrivas och hur dessa krav ska länkas till biobanking.

Eftersom biobanksarbetet sker i nära samarbete med sjukvården samtidigt som vi interagerar starkt med forskare i en internationell miljö är det ett krav att du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Du skall ha god förmåga till dokumentation och ett väl strukturerat arbetssätt.

Du skall ha god insikt om hur Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket arbetar.

Meriterande:

God kännedom om logistik för provtagning och provhantering i vårdens flöden för laboratoriediagnostik.

Kunskap om service som erbjuds vid olika analysplattformar inom Life science sektorn.

Datakunskap som omfattar olika typer av IT system som används som processtöd inom vård och forskning.

Tidigare erfarenhet av projektledning inom biobanksinfrastruktur är meriterande.

Som medarbetare på ett resurscenter är lyhördhet och flexibilitet viktiga egenskaper i mötet med varierade frågeställningar och projektupplägg.

För övrig information och för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på www.gu.se.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Last updated: 2023-05-10

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)