Systemingenjör, Core Facilities

University of Gothenburg

Application deadline

May 20, 2024Systemingenjör, Core Facilities

Referensnummer PAR 2024/337

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier. Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och vi är del av bland annat SciLifeLab. Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder vi också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt.

Bioinformatics and Data Centre (BDC) är den enhet inom Core Facilities som tillhandahåller specialistkompetens inom bioinformatik och statistik till forskargrupper på Göteborgs universitet samt till utvecklingsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetet sker främst genom vår SciLifeLab-facilitet: Clinical Genomics Gothenburg. Faciliteten i Göteborg inrättades 2016 och har nu växt till ett team på över 20 personer. För mer information om BDC och Clinical Genomics, se www.gu.se/en/core-facilities/bioinformatics-and- data-center-bdc.

Sveriges precisionsmedicinprojekt, Genomic Medicine Sweden, (GMS, www.genomicmedicine.se) är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sju universitetssjukhusregioner och sju universitet med en medicinsk fakultet. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvård, universitet och näringsliv utvecklar GMS ny diagnostik baserad på bred gensekvensering. Bred sekvensering gör det möjligt för en läkare att anpassa behandling efter patientens individuella förutsättningar vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar, anpassningar som minskar lidande för patienten och räddar liv.

Arbetsuppgifter 

Som systemingenjör på BDC kommer du arbeta inom centrets IT-team tillsammans med utvecklare, bioinformatiker och andra systemingenjörer. Teamet ansvarar dels för underhåll och vidareutveckling av existerande beräknings- och lagringsinfrastruktur inom Core Facilities, dels för utveckling och implementering av nästa generations nationella lösning för precisionsmedicin genom sitt engagemang i GMS.

GMS nationella IT-infrastruktur för big data, den Nationella Genomikplattformen (NGP), är designad för att stödja ett samordnat införande av precisionsmedicin i svensk sjukvård, och består av tre komponenter: datalagring i en säker datasjö, skalbara beräkningslösningar i en eller flera molnleverantörer samt intelligenta databaslösningar som kan hantera de gigantiska datamängder som klinisk genomik genererar.

Göteborgs universitet och Västra Götalandregionen står som värdar, och ansvarar tillsammans för utvecklingen av NGP i samverkan med övriga parter i GMS. Anställningen är därför en unik möjlighet för dig att bidra till samhällsutvecklingen genom införandet av precisionsmedicinsk diagnostik i Sverige.

Kvalifikationer 

Vi söker dig med god erfarenhet av utveckling och implementation av nya IT miljöer, samt ett intresse för big data och att hjälpa dina medmänniskor. Eftersom vi fortfarande är ett litet team med många och varierande uppgifter behöver du vara flexibel, driftig och redo att snabbt sätta dig in i nya fält. Du som söker skall ha en masterexamen eller civilingenjörsexamen inom datavetenskap, IT eller närliggande fält och du skall ha goda kunskaper i Unix och Python. Erfarenhet av uppsättning och underhåll av nya plattformar och cloudmiljöer inom Azure är starkt meriterande. Meriterande är också fördjupad kunskap inom server och lagringsteknik, serveradministration, IT-säkerhet samt kunskap inom nätverksteknik. Vi vill betona att kunskap inom genomik inte är nödvändigt för rollen, men däremot nyfikenhet och önskan att lära sig nya saker. Eftersom du kommer arbeta nära läkare, bioinformatiker och biologer skall du också ha en god pedagogisk förmåga och gärna en vana av att arbeta i tvärdisciplinära team.

Det finns visst utrymme att utforma anställningen efter dina kompetenser och intresseområden. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Last updated: 2024-03-28

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)