Systemutvecklare, Core Facilities

University of Gothenburg

Application deadline

December 6, 2023Systemutvecklare, Core Facilities

Ref PAR 2023/1288

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier. Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och vi är del av bland annat SciLifeLab.  Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder vi också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt. 

Bioinformatics and Data Centre (BDC) är den enhet inom Core Facilities som tillhandahåller specialistkompetsens inom bioinformatik och statistik till forskargrupper på Göteborgs Universitet samt till utvecklingsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetet sker främst genom vår SciLifeLab-facilitet: Clinical Genomics Gothenburg. Faciliteten i Göteborg inrättades 2016 och har nu växt till ett team på över 20 personer. För mer information om BDC och Clinical Genomics, se www.gu.se/en/core-facilities/bioinformatics-and-data-center-bdc.

Sveriges precisionsmedicinprojekt, Genomic Medicine Sweden, (GMS, www.genomicmedicine.se) är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sju universitetssjukhusregioner och sju universitet med en medicinsk fakultet. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvård, universitet och näringsliv utvecklar GMS ny diagnostik baserad på bred gensekvensering. Bred sekvensering gör det möjligt för en läkare att avpassa behandling efter patientens individuella förutsättningar vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar, anpassningar som minskar lidande för patienten och räddar liv.

Arbetsuppgifter 

Som systemutvecklare på BDC kommer du arbeta inom centrets IT-team tillsammans med utvecklare, bioinformatiker och systemingenjörer. Du kommer ansvara för ett team som dels ansvarar för underhåll och vidareutveckling av existerande beräknings- och lagringsinfrastruktur inom Core Facilities, men också för utveckling och implementering av nästa generations nationella lösning för precisionsmedicin genom engagemanget i GMS.

Du kommer ha nära kontakt med enhetscheferna på BDC och ingå i centrets operativa ledning. Vidare kommer du representera centrat och GMS i både lokala och nationella forum. Vid sidan av dina ledningsuppgifter kommer du även arbeta inom teamet med att ”hands-on”-lösa komplexa tekniska problem rörande många olika aspekter av vår IT-infrastruktur varför du måste vara både flexibel och ha möjlighet att snabbt sätta dig in i nya tekniker.

GMS nationella IT-infrastruktur för big data, den Nationella Genomikplattformen (NGP), är designad för att stödja ett samordnat införande av precisionsmedicin i svensk sjukvård, och består av tre komponenter: datalagring i en säker datasjö, skalbara beräkningslösningar i en eller flera molnleverantörer samt intelligenta databaslösningar som kan hantera de gigantiska datamängder som klinisk genomik genererar.

Göteborgs universitet och Västra Götalandregionen står som värdar, och ansvarar tillsammans för utvecklingen av NGP i samverkan med övriga parter i GMS. Anställningen är därför en unik möjlighet för dig att bidra till samhällsutvecklingen genom införandet av precisionsmedicinsk diagnostik i Sverige.

Kvalifikationer 

Vi söker dig med en bakgrund inom både biologi och IT, med mycket god erfarenhet av utveckling och implementation av nya IT miljöer. Eftersom arbetet sker nära läkare, bioinformatiker och biologer skall du en doktorsgrad inom molekylärbiologi eller närliggande fält samt ha en god pedagogisk förmåga. Vidare skall du ha vana av att arbeta i tvärdisciplinära team. För att söka anställningen krävs minst tre års tidigare erfarenhet som systemingenjör, tidigare erfarenhet från arbete med scale-out beräkningslösningar, företrädesvis NavOps, samt erfarenhet av uppsättning och underhåll av HPC-molnmiljöer inom Azure. Starkt meriterande är erfarenhet av hantering av objektlagringsplattformar såsom Hitachi Content Platform/Intelligence. Vidare anses mycket goda kunskaper inom lagringsteknik, serveradministration, och  nätverksteknik som meriterande.

Last updated: 2023-11-20

Content Responsible: Elliot Ekblad(ekblad.elliot@gmail.com)