Systemutvecklare vid UPPMAX

Uppsala University

Application deadline

December 12, 2022Systemutvecklare vid UPPMAX

Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) uppgift är att tillhandahålla storskaliga resurser för beräkningar och lagring för forskare i Sverige samt driva lokala storskaliga resurser för forskare vid Uppsala universitet. UPPMAX har idag ett antal storskaliga högpresterande datorsystem i drift, med över 20 PB disklagring, 20000 CPU-kärnor och en växande GPU-kapacitet. Vi har användare från många discipliner, men främst datadrivna vetenskapsområden där lagring av stora datamängder behövs, såsom t.ex. bioinformatik och andra livsvetenskaper. Vissa av våra system har en driftmiljö specifikt utformad för hantering av känsliga data, som mänskliga genom och hälsouppgifter. UPPMAX har ett 20-tal anställda system- och tillämpningsexperter.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylär biovetenskap. SciLifeLab Data Centre ansvarar för IT-frågor och forskningsdatahantering för SciLifeLabs teknologiplattformar och andra SciLifeLab-organiserade program och aktivititer, bl.a. det nya nationella forskningsprogrammet för datadriven livsvetenskap (DDLS).

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad vid UPPMAX och syftar främst till att designa och utveckla system och tjänster för forskare baserat på behov som identifieras i dialog med SciLifeLab Data Centre (DC), liksom specifika kopplingar och gränssnitt mellan UPPMAX och DCs system. Således kommer rollen att arbeta tätt ihop med både UPPMAX och DC. UPPMAX är en av de nationellt tillgängliga e-infrastrukturer som DDLS-programmet arbetar med för att stödja forskare inom livsvetenskaperna, där vi både har resurser med särskild betydelse för fältet och expertis att stödja landets forskare. Vi har en särskild roll för hantering av storskaliga känsliga data, varför informationssäkerhetsfrågorna måste ha en avgörande roll vid design av sådana lösningar.

I många fall finns underliggande tekniska lösningar eller kompetens kring att ta fram dem vid UPPMAX i dag. Målet för denna tjänst är att ta fram system som stöder processer och flöden på ett sätt som ökar den upplevda användbarheten och enhetligheten för våra forskare.

Arbetsuppgifterna inkluderar systemutveckling i projekt av olika karaktär och komplexitet, både i nya system och vidareutveckling av befintliga system. På UPPMAX får du den sällsynta kombinationen av att utveckla dina tekniska färdigheter med tillgång till omväxlande och utmanande teknologier samtidigt som du bidrar till att stärka framstående forskning från många olika ämnesområden. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom tjänsten både genom deltagande i internationella och nationella projekt och samarbeten, samt genom deltagande i konferenser, kurser och andra utbildningar.

Kvalifikationskrav
Den person vi söker skall ha

  • högskoleutbildning inom för anställningen relevant område eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig,
  • dokumenterad flerårig erfarenhet av programmering i för området relevant programmeringsspråk såsom Python,
  • erfarenhet av mjukvarudokumentation och versionskontroll genom t. ex. git.
  • god social kompetens, god samarbetsförmåga samt förmåga att ta egna initiativ.

Dessutom ska personen behärska fackspråksmässigt flytande svenska och engelska i både tal och skrift.

Last updated: 2022-11-14

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)