Teknisk projektledare

KTH

Application deadline

April 19, 2022Teknisk projektledare

Gemensamt verksamhetsstöd vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stödja universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

KTH, SciLifeLab Campus Solna, Verksamhetsstöd

SciLifeLab är ett internationellt ledande forskningscentrum som grundades 2010 som en gemensam satsning mellan fyra universitet: Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU). SciLifeLab utvecklar, använder och erbjuder avancerade tekniker för att skapa ökad förståelse av livsviktiga processer på molekylär nivå med fokus på hälsa och miljö.

SciLifeLab Campus Solna (CS) är värd för forskare från Stockholm Trio (KI-KTH-SU), samt ungefär hälften av alla nationella infrastrukturer. På CS kombineras avancerad teknik med ett brett kunnande inom fyra områden: Cell- & molekylärbiologi, Evolution & biodiversitet, Precisionsmedicin & diagnostik och Smittspridning & Infektionsbiologi. Cirka 1000 personer arbetar i Alfa- och Gamma-byggnaderna (16 500 m2) på CS.

Arbetsuppgifter

Du kommer jobba inom gruppen Site Support som har ansvaret för drift och utveckling av CS. Arbetet är en kombination av självständiga och rutinmässiga uppgifter, och medför täta kontakter med personer både inom och utanför verksamheten. Arbetet inkluderar:

 • Utveckling och planering av nya lokaler
 • Leda och projektera byggprojekt
 • Hantera gasanläggningar, flaskor och fasta installationer
 • Delaktig i utveckling av arbetsmiljö och labbsäkerhet, tex systematiskbrandskyddsarbete (SBA)
 • Beställning av tekniska tjänster, t ex utrustning (it och labb), inredning (labb och kontor) samt förbrukningsvaror (labb och admin)
 • Tillsyn, drift, felanmälan i fastigheten
 • Drift och underhåll av gemensam utrustning i labb och på kontor
 • Hantering av ärenden via ärendehanteringssystem
 • Övrig förekommande service

Site Support är ett team och fördelningen av arbetet inom servicegruppen är dynamisk och därför kan arbetsuppgifter förändras eller tillkomma med tiden. Egna initiativ till förbättring och effektivisering kommer att värdesättas och det finns möjligheter att utveckla rollen.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • En kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

Du har som lägst en gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller ekonomisk inriktning, och dokumenterad erfarenhet från likvärdiga arbetsuppgifter inom labbserviceverksamhet.

Erfarenhet av

 • att leda byggprojekt och projektera ombyggnationer i labbmiljö
 • att projektera och hantera ventilerade arbetsplatser och labb
 • brandskyddsansvar
 • att arbeta i en flerspråkig arbetsmiljö

Du ska vara serviceinriktad med målet att skapa mervärde för verksamheten. Som person ska du kunna strukturera, följa upp och dokumentera ditt arbete på ett effektivt sätt inom rimliga tidsramar, samt vara tydlig i din kommunikation och kunna hantera flera olika projekt parallellt. Du är en lagspelare med ett självständigt ansvar för de egna arbetsuppgifterna och du måste kunna arbeta utan detaljerad vägledning. När det uppstår stressiga situationer agerar du lugnt och kontrollerat. Du kan prioritera om bland dina arbetsuppgifter när så behövs.

Du ärnoggrann med detaljerna i ditt arbete och ser brister i rutiner och dokumentation som möjligheter att göra förbättringar. Du är lösningsorienterad i stort som smått och det gemensamma resultatet står i fokus. Förändringar och förbättringar görs med målet att ständigt förbättra SciLifeLab CS som helhet.

Då arbetet innebär många och täta kontakter med mycket engagerade forskargrupper (i dagsläge ≈ 100 med en stark internationell prägel) kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en relationsbyggare med diplomatisk förmåga, med viljan och förmågan att kommunicera tydligt. Du trivs med att möta och skapa goda relationer med människor och bidra till gruppen med din erfarenhet och kompetens.

Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på både svenska och engelska, samt kan växla obehindrat mellan språken under pågående samtal med flera i grupp.

Innehavaren av tjänsten bör vara noggrann, ha god planeringsförmåga, flexibel, samt ha förmågan att agera effektivt även när förutsättningar förändras.

Meriterande

Det är meriterande med fördjupade kunskaper i något av följande; arbetsmiljö och labbsäkerhet, ekonomi, erfarenhet om olika arbetssätt och kommunikation.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt.

Bifoga endast motivationsbrev (där du beskriver varför du vill ha tjänsten och vad du tror du kan bidra med på SciLifeLab CS) och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Last updated: 2022-04-06

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)