Två Forskningsingenjörer, NGI-Uppsala SNP&SEQ, vikariat

Uppsala University

Application deadline

September 21, 2022Två Forskningsingenjörer, NGI-Uppsala vikariat

SNP&SEQ

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Vill du arbeta i en dynamisk och kreativ miljö vid en av Europas största verksamheter för DNA-analyser? Som forskningsingenjör vid SNP&SEQ-teknologiplattformen kommer du vara delaktig i arbetet med prover från forskningsprojekt med olika typer av genetiska frågeställningar i människa, växter, djur, bakterier mm och får du får jobba med de senaste metoderna och instrumenten för genomikanalyser.  

SNP&SEQ-teknologiplattformen vid institutionen för medicinska vetenskaper är en del av den Nationella Infrastrukturen för Genomik (NGI) vid SciLifeLab i Uppsala. SNP&SEQ erbjuder service med moderna storskaliga metoder och applikationer inom sekvensering (NGS), SNP-genotyping och proteomik till uppdragsgivare inom svensk akademi och industri, och även till internationella uppdragsgivare. Verksamheten består av en multidisciplinär grupp av forskningsingenjörer, projektkoordinatorer, bioinformatiker, systemutvecklare, systemadministratörer och forskare. Årligen genererar plattformen mer än 300 terabaser av sekvensdata från fler än 20 000 prover och levererar över 25 miljarder genotyper från 50 000 prover till uppdragsgivarna. Mer om SNP&SEQ:s verksamhet finns att läsa på: https://snpseq.medsci.uu.se/  

Arbetsuppgifter
Vikariaten är främst förlagda till sekvenseringsdelen av SNP&SEQ-teknologiplattformen som utför DNA-sekvensering med modern instrumentering från Illumina såsom NovaSeq, MiSeq och iSeq. Arbetet som forskningsingenjör omfattar alla steg i sekvenseringsprocessen, från kvalitetskontroll av DNA/RNA-prover, beredning av sekvensbibliotek, start av körningar på sekvensinstrumenten och kvalitetskontroll av sekvensdata från instrumenten. Det laborativa arbetet är till stor del automatiserat med pipetteringsrobotar, men även manuellt molekylärbiologiskt/laborativt arbete förekommer.

Beroende på den sökandes profil kan det även bli aktuellt med arbete med andra metoder som ingår i verksamheten, till exempel single-cell-analyser, proteinanalys med Olink Explore eller SNP-genotypning med Illumina Infinium assay. Då verksamheten är ackrediterad är noggrann dokumentation av det dagliga arbetet en viktig del av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
Vi söker nu två personer som brinner för att jobba på lab, och har en förmåga att snabbt lära sig nya metoder. För denna tjänst söker vi specifikt någon med:

 • Universitets- eller högskoleexamen (minst bachelornivå) med inriktning mot bioteknik, kemiteknik, molekylärbiologi, molekylärgenetik, eller annan likvärdig inriktning.
 • Minst 3 års praktisk erfarenhet av laboratoriearbete med DNA och RNA.
 • Minst 3 års praktisk erfarenhet av laborativt arbete med molekylärbiologiska metoder såsom PCR.
 • Mycket god datorvana.
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Vi söker dig med initiativförmåga, noggrannhet, ansvarskänsla samt god förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom positiv attityd till serviceverksamhet och god samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av laborativt arbete med stora provserier.
 • Erfarenhet av laborativt arbete med biblioteksberedning inför storskalig sekvensering.
 • Erfarenhet av laborativt arbete med Illuminas NGS-sekvenseringsinstrument.
 • Erfarenhet av laborativt arbete med arraybaserad SNP-genotypning eller metyleringsanalys.
 • Erfarenhet av laboratoriearbete i ackrediterad miljö.
 • Erfarenhet av arbete i LIMS-system i laborativ verksamhet.
 • Erfarenhet av arbete med celler och single-cell analyser.
 • Erfarenhet av laborativt arbete med Olink Explore assay.

Om anställningen 
Anställningarna är vikariat 2 år. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Intervjuer kommer ske löpande.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulrika Liljedahl, enhetschef SNP&SEQ ulrika.liljedahl@medsci.uu.se och Johanna Lagensjö, gruppchef sekvenseringsenheten johanna.lagensjo@medsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2022, UFV-PA 2022/3237 

Last updated: 2022-09-08

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)