I Forskningens Framkant – Fortbildning för Gymnasielärare

October 31, 2023, 13:00 – 16:00
Registrering

Organizer

SciLifeLab Event
events@scilifelab.se
View Organizer Website

Venue

Air&Fire, SciLifeLab Stockholm
Tomtebodavägen 23A
Solna, Sweden

I Forskningens Framkant – Fortbildning för Gymnasielärare

October 31 @ 13:00 16:00 CET

Välkommen till en fortbildning där du får uppleva delar av det nationella forskningscentret för molekylära biovetenskaper i Stockholm.

Denna eftermiddag får du möta fyra forskare som berättar om sin forskning och så gör vi en rundvandring på SciLifelab. Fortbildningen avslutas med mingel med tilltugg.

Program
12:30-13:00 Kaffe
13:00-14:30 Föreläsningar – fyra forskare från SciLifeLab
14:30-15:00 Visning av labb
15:00-16:00 Mingel med tilltugg

Plats: SciLifeLab, Tomtebodavägen 23, Solna
Karta: Google Maps

Välkommen med din anmälan!


From Genes to Proteins: The Power of the Human Protein Atlas
Fredrik Edfors, SciLifeLab/KTH

Framtidens målsökande läkemedel
Stefan Ståhl, SciLifeLab/KTH

Klinisk Genomik
Anna Lyander, SciLifeLab/Karolinska Institutet

Mikrobernas samhällen
Anders Andersson, SciLifeLab/KTH

14:00-15:00 Rundvandring i lokalerna
15:00-16:00 Mingel med tilltugg

From Genes to Proteins: The Power of the Human Protein Atlas
Fredrik Edfors, SciLifeLab/KTH

Human Protein Atlas (HPA) som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är ett svenskt projekt som är baserat på SciLifeLab, en nationell samarbetsplattform för molekylär biologi som drivs av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Människan har cirka 20 000 gener som kodar för proteiner, och HPA hjälper till att identifiera olika kombinationer av proteiner som är avgörande för mänsklig biologi. HPA strävar efter att systematiskt kartlägga det mänskliga genomet på proteinnivå och på www.proteinatlas.org presenteras dessa nivåer inom flera olika fokusområden. Dessa inkluderar bland annat inkluderar proteinuttryck i vävnader, hjärna, cell-linjer eller nivåer blod och hur dessa skiljer sig mellan olika sjukdomstillstånd. Förutom att stödja andra forskare är atlasen också en värdefull utbildningsresurs för ämnen som rör den mänskliga kroppen, cellbiologi och molekylärbiologi. 

Framtidens målsökande läkemedel
Stefan Ståhl, SciLifeLab/KTH

Små bindarproteiner kan med hjälp av riktad evolution fås att binda till sjukdomsrelaterade proteiner, så kallade biomarkörer, som kan utnyttjas som måltavlor för nya typer av proteinläkemedel. Som exempel kan cancertumörceller målsökas på detta sätt. Dessa målsökande bindarproteinerna kan “beväpnas”, t.ex. med cellgifter eller lämpliga radioisotoper som dödar tumörcellerna, med minimal påverkan på frisk vävnad.

Klinisk Genomik
Anna Lyander, SciLifeLab/Karolinska Institutet

Clinical Genomics är en infrastrukturplattform vid Scilifelab. Plattformen arbetar med avancerade genomikmetoder, olika typer av sekvenseringsteknologier och dataanalysverktyg, för att stötta forskning och sjukvård. Clinical Genomics erbjuder en helhetslösning inom next generation sequencing för translationella forskningsprojekt och kliniska studier, och bidrar till att optimera tekniker så att de kan användas inom precisionsmedicin. Plattformen arbetar också inom ramen för Genomic Medicine Sweden för att harmonisera precisionsmedicin i Sverige vilket banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela landet.

Mikrobernas samhällen
Anders Andersson, SciLifeLab/KTH

Tomtebodavägen 23A
Solna, Sweden
+ Google Map

Last updated: 2023-10-20

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)