STAY UP TO DATE

Läkemedelsplattformen på SciLifeLab inleder samarbete med Medivir AB för att finna potentiella hämmare av SARS CoV-2

Läkemedelsplattformen på SciLifeLab meddelar idag att man ingår ett forskningssamarbete med Medivir AB. Syftet är att finna potentiella hämmare av det huvudsakliga proteaset i SARS CoV-2, Mpro, ett essentiellt icke-strukturellt protein som krävs för att återskapa viruset. För att identifiera möjliga hämmare och utvärdera aktiva substanser som potentiella läkemedelsutvecklingskandidater, kommer läkemedelsplattformen att använda sig av ett unikt proteas-inriktat substansbibliotek, utvecklat på Medivir. Data för upp till 100 av de främsta hämmarna kommer att publiceras online av SciLifeLab, fritt tillgängligt för läkemedelsutvecklingssatsningar med syfte att bekämpa covid-19.

Projektet leds av Kristian Sandberg, docent vid Uppsala universitet, Co-Director för SciLifeLabs läkemedelsplattform och forskningsledare för projektet Nevermore COVID. Projektet är del av SciLifeLabs nationella forskningsprogram kring covid-19, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med totalt 50 MSEK. Projektet syftar till att etablera ett s.k. open science-samarbete vid SciLifeLab med både industri och akademiska forskningsgrupper i Sverige och utomlands, för att upptäcka antivirala medel mot SARS-CoV-2. 

– SciLifeLab har etablerat ett nationellt covid-19-forskningsprogram tillsammans med universitet över hela landet, och en aspekt av programmet fokuserar på att upptäcka nya hämmare och möjliga läkemedel som blockerar viruset och dess effekter i mänskliga celler. Samarbetet mellan Medivir och SciLifeLabs läkemedelsplattform är ett utmärkt exempel på hur offentlig-privata partnerskap mellan industri och svenska universitet kan berika covid-19-programmet, säger professor Olli Kallioniemi, Direktör för SciLifeLab.

Vi har samlat ett team av tio toppforskare från Sverige, Storbritannien och Nederländerna i ett gemensamt projekt som syftar till att stödja forskarnas ambitioner att utveckla ett botemedel för covid-19. Medivir AB tillför unika möjligheter med sitt proteas-inriktade substansbibliotek. Vårt jobb på läkemedelsplattformen är att se till att data som genereras uppnår den standard som erfordras inför industriell utveckling, säger Kristian Sandberg, Co-Director för läkemedelsplattformen vid SciLifeLab.

Vi är mycket glada över att kunna bidra med delar av våra unika resurser inom proteasområdet och tillsammans med SciLifeLabs läkemedelsplattform delta i detta samarbetsprojekt som adresserar ett sådant viktigt medicinskt behov, säger Medivirs forskningschef, professor Fredrik Öberg.Läs mer

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag (Small Cap).

Om SciLifeLab och läkemedelsplattformen

SciLifeLab är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLab koordinerar forskarmiljöer inom hälso- och miljövetenskap, rekrytering och utbildning av unga forskare och främjar samarbeten med industri, sjukvård, statliga organisationer och internationella partners. SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Läkemedelsplattformen vid SciLifeLab är en nationell resurs fokuserad på att stötta akademiska forskare och, när det är möjligt, industri med att vidareutveckla biologiska upptäckter till nya läkemedelskandidater och potentiella behandlingsmetoder för patienter. Plattformen erbjuder integrerat läkemedelsutvecklingsstöd, infrastruktur enligt industristandard, expertis och strategisk support.


Kontakt


Kristian Sandberg, Co-Director för SciLifeLabs läkemedelsplattform och forskningsledare för projektet Nevermore COVID (del av det nationella forskningsprogrammet kring covid-19 vid SciLifeLab). kristian.sandberg@scilifelab.uu.se, +46184714309

Uli Hacksell, VD vid Medivir AB. +46 (0)8 5468 3100


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-08-17

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)